Aktuality SHMU

Pracovný seminár EIONET v Bratislave

25.11.2019 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | PETER TONHAUZER
Pracovný seminár EIONET v Bratislave

V dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutoční  „24. pracovný seminár EIONET – Hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia".

EIONET (Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť) je sieťou Európskej environmentálnej agentúry (EEA), členských a spolupracujúcich krajín EEA. Na seminári sa zúčastnia zástupcovia EEA z Dánska, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zástupcovia inštitúcií z európskych krajín, ktoré majú na starosti reportovanie dát o kvalite ovzdušia do EEA, zástupcovia inštitúcii životného prostredia a výskumných ústavov. Hlavnými témami stretnutia bude hodnotenie, riadenie a trendy kvality ovzdušia v Európe a niektorých krajinách EÚ, diaľkový prenos znečisťujúcich látok v ovzduší, aktuálne usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie, aktivity fóra pre modelovanie kvality ovzdušia, akustické, dopravné a priemyselné znečistenie ovzdušia, zmiernenie znečistenia v Európe a monitorovanie atmosféry programom Copernicus.