SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

Aktuality SHMU

 

07 MÁJ 2021

Rok 2020 medzi trojicou najteplejších rokov histórie

KLIMATOLÓGIA | 7.5.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ

Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila na konci apríla obsiahlu výročnú správu o stave globálnej a regionálnej klímy za rok 2020 (správa WMO; PDF). Obdobnú hodnotiacu správu o stave vybraných klimatických indikátorov zverejnila pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.) aj európska platforma Copernicus (správa v PDF). Obe správy hodnotia rok 2020, tak z pohľadu teploty, ako iných klimatických ukazovateľov, ako mimoriadny až extrémny, pričom najmä veľký počet extrémnych prípadov počasia pôsobil v kombinácii s pandémiou COVID-19 veľmi nepriaznivo na celkový stav ekonomiky a spoločnosti. Pokračujúce otepľovanie klimatického systému, ktoré vo všetkých podstatných indikátoroch významne akceleruje (zrýchľuje) vedie k tomu, že obdobie, kedy globálny priemer teploty (priemer za rok) dosiahne, resp. prekročí 1,5 °C, resp. 2,0 °C sa posunulo, v porovaní so stavom v roku 2000, významne bližšie k súčasnosti (nastane o 11 rokov skôr pre 1,5 °C, resp. o 19 rokov skôr pre 2,0 °C).06 MÁJ 2021

Apríl 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 6.5.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Apríl 2021 – bol v porovnaní s normálom 1981 - 2010 väčšinou teplotne podnormálny (studený), v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska miestami až silne podnormálny (veľmi studený). Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 a jeden z desiatich najchladnejších od roku 1951. Z pohľadu celkového množstva atmosférických zrážok bol apríl priestorovo veľmi premenlivý, prevažne však normálny, miestami však aj nadnormálny (vlhký; horské oblasti stredného Slovenska alebo sever Záhoria), prípadnej aj podnormálny (suchý; Zvolenská kotlina, Stredné Ponitrie, atď.).27 APR 2021

Prednáškové popoludnia - archív

SHMÚ | 27.4.2021 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Milí priatelia,

na náš youtube profil sme zavesili videá z nedávnych prednáškových popoludní.26 APR 2021

Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

HYDROLÓGIA | 26.4.2021 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, OHMPAV BB

Na deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnilo 24. stretnutie snehárov. Tradícia snehárskych stretnutí začala v roku 1996 na Chate pod Ďumbierom. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Podujatie v tomto roku organizovala Prírodovedecká fakulta UK v Prahe v spolupráci s ČHMÚ a zúčastnilo sa jej 43 účastníkov. Hoci virtuálne stretnutie prinieslo hojnú účasť, väčšina sa zhodla v názore, že osobné stretnutie to nenahradí.15 APR 2021

Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

KLIMATOLÓGIA | 15.4.2021 | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK

Je to pomerne nenápadné miesto v južnej časti Podunajskej nížiny, ktoré však bez zveličenia možno označiť za jednu z historických bášt vedeckého poznania u nás. Jeho príbeh sa začal odvíjať od nezištnej nadšenecko-dobrovoľníckej činnosti, a napokon stále pokračuje až do dnešných dní – nezastavili ho osobné rozmary, ani rôzne spoločensko-politické systémy, a dokonca ani vojnové konflikty. Údaje z Hurbanova, pre meteorológiu a klimatológiu historicky najdôležitejšej stanice-observatória na území dnešného Slovenska, máme k dispozícii prakticky nepretržite už poldruha storočia. V nasledujúcich odsekoch si preto priblížme bohatú históriu meteorologických pozorovaní a bádania, ktoré sa s touto lokalitou spájajú (v ďalšej, osobitnej aktualite v priebehu budúceho týždňa pripojíme aj miestnu klimatickú charakteristiku a rôzne zaujímavosti).14 APR 2021

Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021

KLIMATOLÓGIA | 14.4.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI

Prechod výrazného studeného frontu cez územie Slovenska v dňoch 12. a 13.04.2021 bol zaujímavý nielen z meteorologického, ale aj z klimatologického hľadiska. Najmä na západnom Slovensku došlo v priebehu popoludňajších a večerných hodín 12.04. k mimoriadne rýchlemu poklesu teploty vzduchu. Napríklad na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba klesla teplota vzduchu medzi 15:00 a 20:00 LSEČ o takmer 18 °C06 APR 2021

Marec 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 6.4.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Marec 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podpriemerný (avšak v rámci normálu 1981 - 2010) a zrážkovo silne až mimoriadne podnormálny (veľmi až mimoriadne suchý).05 MAR 2021

Február 2021 – zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 5.3.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Február 2021 – bol väčšinou teplotne normálny, vo vysokých horských polohách až nadnormálny, zrážkovo na západe a severozápade prevažne normálny, na strednom a východnom Slovensku väčšinou nadnormálny (vlhký) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).28 FEB 2021

Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu v noci na 27.2.2021

METEOROLÓGIA | 28.2.2021 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Prostredníctvom kamier SHMÚ prinášame trochu netradičný pohľad na porovnanie vzduchovej hmoty pred a po prechode studeného frontu.13 FEB 2021

Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy 2020/2021

METEOROLÓGIA | 13.2.2021 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Avizovaný vpád arktického vzduchu priniesol mimoriadne chladné počasie na horách, arktické dni aj v nižších polohách a silné nočné mrazy.