Aktuality SHMU

Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

22.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť, a azda najpríznačnejšie je to v súčasnej klíme práve v najteplejšej časti roka, kedy takéto série znamenajú výskyt vĺn horúčav. Rovnako ako po úvodnej vlne horúceho počasia v júni, aj s koncom druhej takejto tohtoročnej periódy v uplynulých dňoch sa ukázalo, že je nutné uskutočniť aktualizáciu v registri celoslovenských historických extrémov teploty vzduchu.


Na Slovensku sme v prípade skončenej druhej vlny horúčav tohtoročného leta, majúcej výrazný teplotný vrchol 8. – 9. júla 2021, zaznamenali ďalší výrazný celoštátny teplotný extrém. Na meteorologickej stanici Somotor bolo od 5. do 18. júla 2021 zaznamenaných 14 za sebou idúcich tropických dní, čím bol vyrovnaný najdlhší neprerušený staničný výskyt takýchto dní v rámci mesiaca júl z roku 2006, kedy sa to 18. – 31. júla 2006 stalo hneď na rade staníc (Kuchyňa, Bratislava-Mlynská dolina, Stupava, Slovenský Grob, Kráľová pri Senci, Gabčíkovo, Jaslovské Bohunice, Žihárec, Veľké Ripňany, Hurbanovo, Želiezovce). O jeden menej, čiže 13 tropických dní po sebe sme v priebehu tohtoročného júla zaznamenali v Orechovej a Vysokej nad Uhom. Ešte pozoruhodnejšie je, že analogický rekord bol zaregistrovaný už aj v tohtoročnom júni (informovali sme o ňom tu), kedy práve v Somotore bolo 15 tropických dní v rade (v Dudinciach 14), čím bol prekonaný dovtedy platný rekord 12 júnových tropických dní po sebe na konkrétnej stanici.

Na aspoň jednej z našich meteorologických staníc sme v priebehu druhej vlny horúčav leta 2021 zaevidovali tropický deň od 4. do 19. júla 2021, čiže 16 dní za sebou. Ide o vyrovnanie historického extrému najdlhšej júlovej série tropických dní aj z hľadiska priestorového výskytu; rovnako dlhý sled sme na našom území predtým zaznamenali 8. – 23. júla 1995.

Len pred pár dňami sme vstúpili do druhej polovice leta 2021, no už v rámci jeho doterajšieho priebehu sme na Slovensku v dvoch horúcich vlnách  zaznamenali viacero veľmi dlhých sérií dní so špecificky vysokou hodnotou (maximálnej, minimálnej i priemernej dennej) teploty vzduchu, ktoré sa v evidencii historických extrémov pre mesiace jún a júl príslušne zaradili na najvyššiu pozíciu, alebo delenú najvyššiu pozíciu.

Pri tejto príležitosti sme v nasledujúcich odsekoch pripravili základný prehľad najdlhších sérií dní so špecifickou vysokou maximálnou (Tmax), minimálnou (Tmin), ako aj priemernou (Tpr) dennou teplotou vzduchu, ktoré sa na Slovensku doteraz vyskytli. Prezentované sú celkové (celoletné) extrémy, ako aj extrémy pre jednotlivé mesiace meteorologického leta, pričom si všímame a rozlišujeme staničný (viď aj obr. 1 – 3), a tiež územný (priestorový/plošný) výskyt záujmových dní niekde/kdekoľvek na Slovensku (t.j. v rámci celej siete našich meteorologických staníc; obr. 4 – 6). Z výsledkov je veľmi nápadné a pozoruhodné, že úplne všetky rekordné série sa vyskytli v posledných 30 rokoch.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatickej databázy SHMÚ z obdobia prevažne od roku 1961 (v prípade niekoľkých staníc aj staršie) do súčasnosti. Výsledky z tohto roku (2021) boli v rámci hodnotenia pripravené len podľa priebežne dostupných operatívnych údajov a v budúcnosti preto nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie/upresnenie dotknutých skutočností. Pri hodnotení územného výskytu teplotných sérií (od roku 1961), je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich meteorologických staníc.
 

Série letných dní (Tmax ≥ 25,0 °C)

Celkovo najdlhším súvislým staničným obdobím letných dní na Slovensku je 57-dňová séria v Dolných Plachtinciach 30. júna – 25. augusta 2013.

Staničná séria júnových letných dní už dosiahla najväčšiu možnú dĺžku 30 dní, a to v roku 2019 na šiestich meteorologických staniciach (Slovenský Grob, Žihárec, Topoľčany, Hurbanovo, Mužla a Sliač). Aj v júli a v auguste už z histórie evidujeme plný mesačný počet letných dní na konkrétnej stanici, čiže v týchto prípadoch 31 dní. V júli sa tak stalo v rokoch 1995 (Malacky, Slovenský Grob, Kráľová pri Senci, Gabčíkovo, Žihárec, Žikava, Podhájska, Nitra-Janíkovce, Hurbanovo, Dudince, Želiezovce, Dolné Plachtince a Rimavská Sobota) a 2013 (Gabčíkovo a Dolné Plachtince). August bol z pohľadu staničného výskytu kompletne vyplnený letnými dňami v rokoch 1992 (Stupava, Topoľčany, Žikava, Nitra, Mochovce, Tesárske Mlyňany, Hurbanovo, Dudince, Želiezovce, Dolné Plachtince, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Bzovík, Sliač, Vígľaš-Pstruša, Banská Bystrica-Rakytovce, Banská Bystrica-Zelená, Banská Bystrica-Bakošova a Rožňava) a 2018 (Orechová).

Pretrvávanie letných dní v priebehu leta na Slovensku v územnom kontexte už v nedávnej minulosti dosiahlo svoju maximálne možnú úroveň. V lete 2019 totiž niekde na Slovensku vystúpila teplota vzduchu na 25 °C každý deň počas celého leta, teda 92 dní za sebou (ak zahrnieme aj susedné mesiace, séria trvala dohromady 94 dní od 1. júna do 2. septembra 2019).

Na tomto mieste sa hodí podotknúť, že aj momentálne na Slovensku prebieha veľmi dlhá séria letných dní, ktorá sa začala ešte 15. júna 2021. V Dudinciach, Mužle, Dolných Plachtinciach, Boľkovciach a Rimavskej Sobote bol dnes 22. júla 2021 zaznamenaný už 38. letný deň za sebou.
 

Série tropických dní (Tmax ≥ 30,0 °C)

Úplne najviac tropických dní v súvislom slede sme u nás zaznamenali 21. júla – 11. augusta 1994 na pätici meteorologických staníc na východnom Slovensku (Milhostov, Michalovce, Orechová, Kamenica nad Cirochou, Vysoká nad Uhom).

Júnová najdlhšia neprerušená séria aspoň tridsaťstupňových maxím v konkrétnej slovenskej lokalite sa vyskytla tento rok v Somotore v trvaní 15 dní (16. – 30. júna 2021), júlová v roku 2006 a v tomto roku so 14 za sebou idúcimi tropickými dňami (podrobnejšie uvedené v úvode tohto príspevku), a augustová v Somotore so 16 za sebou idúcimi tropickými dňami (2. – 17. augusta 2015).

Najdlhšia súvislá perióda tropických maxím na Slovensku podľa územného výskytu na aspoň jednej našej stanici trvala až 38 dní 19. júla – 25. augusta 2018. Júnovým rekordom v tomto ohľade je 18 dní dlhá séria tropických dní za sebou 5. – 22. júna 2007, júlový má hodnotu 16 tropických dní za sebou 8. – 23. júla 1995 a najnovšie teda tiež 4. – 19. júla 2021, augustový pre zmenu 25 tropických dní za sebou 1. – 25. augusta 2018.
 

Série supertropických dní (Tmax ≥ 35,0 °C)

Absolútne najdlhším súvislým staničným obdobím tzv. supertropických dní na Slovensku je 13-dňová séria v Dudinciach 26. júla – 7. augusta 1994.

Výlučne počas júna evidujeme najviac 3 supertropické dni za sebou na meteorologickej stanici v Nitre-Janíkovciach 27. – 29. júna 1994, v Slovenskom Grobe 19. – 21. júna 2012, v Somotore 14. – 16. júna 2019, a v Somotore a Vysokej nad Uhom tento rok 23. – 25. júna 2021. Najviac júlových supertropických dní v slede na konkrétnej stanici bolo 8, a to 15. – 22. júla 2007 v Dolných Plachtinciach a Rimavskej Sobote, a tiež 1. – 8. júla 2012 v Hurbanove, Veľkých Ripňanoch, Milhostove a Somotore. Najdlhšie neprerušené staničné trvanie takýchto dní v auguste je 11-dňové v Somotore 6. – 16. augusta 2015.

Najdlhšie územné trvanie supertropických dní v priestore Slovenska je súhlasné s najdlhšou staničnou sériou (t.j. 13 dní), a to isté obdobne platí pre mesiace júl (8 dní) a august (11 dní). V júni sme z pohľadu výskytu v celej staničnej sieti najviac zaregistrovali 4 supertropické dni v rade 27. – 30. júna 1994.
 

Série dní s Tmin ≥ 20,0 °C (dni zahŕňajúce tropickú noc)

Úplne najdlhšie zaregistrované súvislé obdobie aspoň dvadsaťstupňových denných miním trvalo, priam symbolicky, presne až 20 dní v Bratislave-Petržalke 23. júla – 11. augusta 1994.

Striktne v rámci júna sme najdlhšiu sériu dní s Tmin ≥ 20 °C zaznamenali v tomto roku v trvaní 6 dní na bratislavskej Kolibe 19. – 24. júna 2021 (z meteorologickej stanice Bratislava-Mlynská dolina bola dokonca predbežne hlásená až 7-dňová séria 18. – 24. júna 2021, príslušné údaje však zatiaľ v našej databáze oficiálne chýbajú). Pre júl držia analogický celoštátny extrém s dĺžkou 9 takýchto dní stanice Bratislava-Petržalka (23. – 31. júla 1994) a Bratislava-Koliba (17. – 25. júla 2015), a pre august s dĺžkou 12 dní opäť Bratislava-Koliba (4. – 15. augusta 2015).

Rekord nepretržitého územného výskytu denných miním teploty vzduchu ≥ 20 °C niekde na Slovensku je zhodný so staničným (20 dní). Na aspoň jednej z naších meteorologických staníc sme takto vysoké minimum zaznamenali neprerušene 10. – 17. júna 2019 a 19. – 26. júna 2021, čiže 8 dní za sebou, čo je územný rekord súvislej série takýchto dní pre jún (v prípade potvrdenia údaju z bratislavskej Mlynskej doliny 18.júna 2021 sa júnová séria z tohto roku osamostatní na prvom mieste v trvaní 9 dní). Pre júl je z pohľadu územného výskytu v popredí 12-dňová séria dvadsaťstupňových miním 20. – 31. júla 2006, pre august 14-dňová zo 4. – 17. augusta 2015.
 

Série dní s Tpr ≥ 23,0 °C

Hranica priemernej dennej teploty 23 °C dobre charakterizuje deň s teplotným stresom ako celok a výskyt takýchto dní je, okrem iného, aj základom alternatívnych definičných kritérií pre vymedzenie vlny horúčav na Slovensku (Lapin a kol. 2016). 12. júla – 11. augusta 1994 bolo na meteorologickej stanici v Orechovej až 31 takýchto dní po sebe, čo s ohľadom na spomenutú prácu predstavuje najdlhšiu vlnu horúčav, akú sme kedy na našom území zaznamenali.

Naše najdlhšie evidované staničné série dní s Tpr ≥ 23,0 °C výhradne v rámci jednotlivých letných mesiacov sú nasledovné: v júni 14 dní dosiahnutých v tomto roku 16. – 29. júna 2021 (Bratislava-letisko), resp. 17. – 30. júna 2021 (Hurbanovo a Mužla); v júli 20 dní 12. – 31. júla 1994 (Orechová); v auguste 16 dní 2. – 17. augusta 2015 (Somotor).

Aspoň niekde na Slovensku sme deň s priemerom teploty vzduchu ≥ 23,0 °C zaznamenali najdlhšie od 19. júla do 24. augusta 2018, čiže až počas 37 za sebou idúcich dní. Najdlhšie územné trvanie takýchto dní u nás v júni dosiahlo 15 dní a vyskytlo sa 16. – 30. júna 2006, 7. – 21. júna 2019, a taktiež tento rok 16. – 30. júna 2021. V júli sa v priestore našej krajiny dni s Tpr ≥ 23,0 °C neprerušene vyskytovali najviac 21 dní 11. – 31. júla 1994, zatiaľ čo v poslednom letnom mesiaci najviac 24 dní 1. – 24. augusta 2018.
 

Série dní s Tpr ≥ 27,0 °C

Hranica priemernej dennej teploty 27 °C vhodne charakterizuje deň s extrémnou celodennou teplotnou záťažou. Najviac zaevidovaných takýchto dní za sebou na konkrétnej slovenskej meteorologickej stanici je 11 z 28. júla – 7. augusta 1994 v bratislavskej Petržalke.

Najdlhšie trvajúca súvislá staničná séria dní s Tpr ≥ 27,0 °C výlučne v mesiaci jún trvala v Žihárci 6 dní 10. – 15. júna 2019. Júlový extrém neprerušeného staničného výskytu takýchto dní je 8 dní z 15. – 22. júla 2007 (Rimavská Sobota), 17. – 24. júla 2007 (Orechová) a 1. – 8. júla 2012 (Želiezovce), a augustový pre zmenu predstavuje 10 za sebou nasledujúcich dní zo 6. – 15. augusta 2015 (Holíč, Žihárec, Topoľčany, Podhájska, Mochovce, Hurbanovo).

Najdlhšie trvajúca súvislá perióda dní s Tpr ≥ 27,0 °C  na Slovensku z pohľadu územného výskytu bola 14-dňová, a to 26. júla – 8. augusta 1994. Najdlhší júnový priestorový výskyt takýchto dní u nás je zhodný s prezentovaným staničným (6 dní), najdlhší júlový dosiahol 10 dní 15. – 24. júla 2007 a najdlhší augustový 11 dní 6. – 16. augusta 2015.
 


▲ Obr. 1: Výskyt dní so špecifickou hodnotou maximálnej dennej teploty vzduchu vo vybraných letách na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku.
 


▲ Obr. 2: Výskyt dní so špecifickou hodnotou minimálnej dennej teploty vzduchu vo vybraných letách na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku.
 


▲ Obr. 3: Výskyt dní so špecifickou hodnotou priemernej dennej teploty vzduchu vo vybraných letách na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku.
 


▲ Obr. 4: Územný výskyt (v celej sieti meteorologických staníc) dní so špecifickou hodnotou maximálnej dennej teploty vzduchu v letných mesiacoch od roku 1961 do 21. júla 2021.
 


▲ Obr. 5: Územný výskyt (v celej sieti meteorologických staníc) dní so špecifickou hodnotou minimálnej dennej teploty vzduchu v letných mesiacoch od roku 1961 do 21. júla 2021.
 


▲ Obr. 6: Územný výskyt (v celej sieti meteorologických staníc) dní so špecifickou hodnotou priemernej dennej teploty vzduchu v letných mesiacoch od roku 1961 do 21. júla 2021.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Faško P., Bochníček O., Pecho J., Markovič L., Výberči D. (2019): Periods of hot days in Slovakia in the context of climate change. [Poster]. EGU General Assembly 2019, Viedeň - Rakúsko, 7.–12. apríla 2019.
▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Lapin M., Šťastný P., Turňa M., Čepčeková E. (2016): High temperatures and heat waves in Slovakia. Meteorologický Časopis 19(1): 3–10. <online>