Aktuality SHMU

Nová výstraha na mráz vo vegetačnom období

28.4.2022 | METEOROLÓGIA | OZNAM | MIROSLAV ŠINGER
Nová výstraha na mráz vo vegetačnom období
Odbor meteorologických predpovedí a výstrah SHMÚ pripravilo výstrahu na mráz vo vegetačnom období, ktorá predstavuje vylepšenie súčasnej metodiky.

Vo vegetančom období roku - najmä v jeho počiatnočnej a záverečnej fáze - pravidelne dochádza k výskytu mrazov, ktoré môžu vegetáciu poškodiť. SHMÚ preto formou meteorologických výstrah upozorňuje poľnohospodárov a záhradkárov, aby mohli prijať adekvátne opatrenia, ktoré zabránia, prípadne minimalizujú škody na vegetácii. Mráz sa môže vyskytnúť prízemný a poškodzuje len nižšiu vegetáciu, alebo mrzne aj v štandardne meranej výške 2 m nad povrchom (a zároveň aj pri zemi), čo už spôsobuje škody nielen na nižšie, ale aj na vyššej vegetácii, napr. ovocných stromoch. Obe možnosti však spadajú pod rovnaký jav - mráz vo vegetačnom období. Preto sme zvolili jednotnú formu s podrobnejším popisom v texte výstrahy.