Aktuality SHMU

Meteorologické a hydrologické výstrahy SHMÚ budú sprevádzať praktické zdravotné odporúčania od ÚVZ SR

25.5.2023 | SHMÚ | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
Meteorologické a hydrologické výstrahy SHMÚ budú sprevádzať praktické zdravotné odporúčania od ÚVZ SR
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) spolu pripravili nové texty na web www.shmu.sk, ktorých cieľom je poskytnúť verejnosti dôležité zdravotnícke informácie pri vydávaní meteorologických a hydrologických výstrah.

Ako uviedol generálny riaditeľ SHMÚ Martin Benko: „výsledkom spolupráce SHMÚ a ÚVZ SR je tak kvalitnejší servis pre obyvateľov na území Slovenskej republiky, pretože v čase vydania výstrahy sú pre verejnosť i médiá okamžite k dispozícii aj relevantné zdravotné odporúčania. Týkajú sa nebezpečných javov, ako sú napríklad vietor, búrky, nízke či vysoké teploty alebo povodne a iné.“

 „Po vydaní výstrahy SHMÚ pred nebezpečnými poveternostnými javmi alebo povodňou sa široká verejnosť dozvie okrem meteorologických a hydrologických údajov aj informácie od ÚVZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých sekcií: Ohrozené skupiny obyvateľstva, Zdravotné riziká, Zdravotné odporúčania. Napríklad pri povodniach si verejnosť nájde praktické informácie k hygienickým požiadavkám pre studne, potraviny a poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené vodou, a tiež aké zdravotné riziká môžu nastať v dôsledku povodní. Pri meteorologických výstrahách budú zverejnené odporúčania, ako sa správať počas horúčav, mrazov a iných prejavov počasia spolu s uvedením, ktoré rizikové skupiny môžu byť najviac postihnuté týmito javmi a aké zdravotné riziká z toho vyplývajú,” vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Kompletné informácie ÚVZ SR k hydrologickým a meteorologickým výstrahám SHMÚ nájdete na stránke a na stránke.

SHMÚ a ÚVZ SR sa touto aktivitou podieľali na riešení úlohy 5.4.2 z Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Výsledkom spolupráce je implementácia textov ÚVZ SR do meteorologických a hydrologických výstrah SHMÚ na stránke a na stránke.