Aktuality SHMU

Klimatologické rekordy prekonané v marci 2012 na Slovensku

5.4.2012 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., VALÁŠEK, E.
Klimatologické rekordy prekonané v marci 2012 na Slovensku

Prehľad nových denných rekordov klimatologických prvkov na Slovensku

Mesiac marec 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Údaje sú informatívneho charakteru a neslúžia ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (nepererušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

Legenda: 

Názov stanice názov klimatologickej stanice
Deň deň prekonaného rekordu 
                         *záznam v DB od roku 1951
  *záznam v DB od roku 1961

Maximálna teplota vzduchu sa meria maximálnym teplomerom, ktorý sa inštaluje v meteorologickej búdke, podobne ako teplomer minimálny a teplomer na meranie teploty vzduchu. Maximálna teplota  vzduchu predstavuje najvyššiu hodnotu teploty vzduchu na meteorologickej stanici za určité časové obdobie (v tomto prípade za deň).  Minimálna teplota vzduchu predstavuje najnižšiu hodnotu teploty vzduchu zaznamenanú na meteorologickej stanici za určité časové obdobie (v tomto prípade za deň). Meria sa minimálnym teplomerom v meteorologickej búdke (prízemná minimálna teplota vzduchu mimo meteorologickej búdky 5 cm nad zemským povrchom). Amplitúda teploty vzduchu je rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou daného obdobia (v tomto prípade konkrétneho dňa). Atmosférické zrážky sú častice, ktoré vznikajú následkom kondenzácie vodnej pary v ovzduší a vyskytujúce sa v atmosfére, na povrchu zeme, na predmetoch v atmosfére v kvapalnej alebo tuhej fáze. Meriame ich zrážkomerom, čo je prístroj, ktorý zaznamenáva výšku stĺpca zrážkovej vody, ktorý sa vytvoril na vodorovnom, nepriepustnom povrchu, pokiaľ by nedochádzalo k výparu a voda by neodtekala. Nová snehová pokrývka je výška snehovej pokrývky, ktorá sa vytvorila na snehomernej doskezo snehu, ktorý napadol na meteorologickej stanici medzi príslušnými termínmi (v tomto prípade za 24 h (od 07 h SEČ včera do 07 h SEČ dnes). Spolu so starým snehom vytvára celkovú snehovú pokrývku (v cm). Slnečný svit je v meteorológii skrátený názov (označenie) pre trvanie slnečného svitu. Meriame ho tzv. Campbelov a Stokes-ovým slnkomerom, čo prístroj tvorený slnkomernou guľou o priemere asi 10 cm, v ohnisku ktorej umiestnený papierový registračný pás delený po hodinách a prepalovaný slnečnými lúčmi, pokiaľ nie je Slnko zatienené oblakmi.

V súčasnosti sa v sieti klimatologických staníc vyskytuje:

              meteorologická búdka     termograf/hygrograf/vl.vlhkomer a min/max/suchý a vlhký teplomer                         heliograf

Zdroj obrázkov: M. Benko (SHMÚ)

tmax_max=maximálna teplota vzduchu-absolútne maximum - extrém*
Názov stanice Deň tmax_max
BRATISLAVA-KOLIBA 28 21.8
BRATISLAVA-LETISKO 28 21.4
ŽIHÁREC 17 22.0
ŽIHÁREC 28 22.2
PIEŠŤANY 17 20.9
PODHÁJSKA 17 21.7
PODHÁJSKA 28 21.0
SLIAČ 17 21.4
ŠTRBSKÉ PLESO 17 14.0
POPRAD 17 19.9
TELGÁRT 17 14.6
ŠVEDLÁR 17 19.4
MOLDAVA NAD BODVOU 17 20.0
MOLDAVA NAD BODVOU 23 22.0
PLAVEČ NAD POPRADOM 17 17.2
PLAVEČ NAD POPRADOM 23 19.6
BARDEJOV 23 20.4
KOŠICE-LETISKO 23 20.5
MEDZILABORCE 23 20.0
MILHOSTOV 23 21.5
MILHOSTOV 25 22.0
SOMOTOR 17 20.8
SOMOTOR 18 21.5
SOMOTOR 23 22.5
SOMOTOR 25 22.3
MICHALOVCE 18 18.5
MICHALOVCE 23 21.3
MICHALOVCE 25 21.9
tamp_max=amplitúda teploty vzduchu (Tmax-Tmin) - extrém*
Názov stanice Deň tamp_max
BRATISLAVA-KOLIBA 27 16.5
BRATISLAVA-LETISKO 27 17.3
KRÁĽOVÁ PRI SENCI 21 20.4
KRÁĽOVÁ PRI SENCI 27 18.5
ŽIHÁREC 21 23.0
ŽIHÁREC 23 19.5
ŽIHÁREC 27 19.1
PIEŠŤANY 18 21.7
PODHÁJSKA 21 22.4
PODHÁJSKA 27 21.0
SLIAČ 17 24.1
POPRAD 16 20.2
POPRAD 17 23.1
POPRAD 23 20.3
ROŽŇAVA 17 20.4
ŠVEDLÁR 17 25.2
ŠVEDLÁR 23 22.1
MOLDAVA NAD BODVOU 17 21.5
MOLDAVA NAD BODVOU 23 23.0
MOLDAVA NAD BODVOU 24 22.0
MOLDAVA NAD BODVOU 25 22.5
BARDEJOV 17 20.0
BARDEJOV 21 18.4
KOŠICE-LETISKO 17 19.4
KOŠICE-LETISKO 21 19.3
KOŠICE-LETISKO 27 19.0
MILHOSTOV 17 22.8
MILHOSTOV 27 19.9
SOMOTOR 17 24.0
SOMOTOR 18 23.7
SOMOTOR 21 22.5
MICHALOVCE 21 17.2
MICHALOVCE 23 17.3
KAMENICA NAD CIROCHOU 17 19.5
tpr_max=priemerná dená teplota vzduchu-absolútne maximum - extrém*
Názov stanice Deň tpr_max
BRATISLAVA-KOLIBA 1 10.4
BRATISLAVA-KOLIBA 28 14.3
BRATISLAVA-LETISKO 1 11.2
BRATISLAVA-LETISKO 25 15.6
BRATISLAVA-LETISKO 28 15.8
KRÁĽOVÁ PRI SENCI 1 10.3
KRÁĽOVÁ PRI SENCI 28 14.8
ŽIHÁREC 28 15.1
PODHÁJSKA 17 14.6
HURBANOVO 28 14.8
SLIAČ 18 10.6
SLIAČ 28 11.1
ŠTRBSKÉ PLESO 17 7.3
POPRAD 28 9.4
TELGÁRT 18 7.5
ROŽŇAVA 28 12.5
KOŠICE-LETISKO 18 12.2
MILHOSTOV 25 13.7
SOMOTOR 25 14.4
MICHALOVCE 18 11.2
MICHALOVCE 25 13.0
zra_uhrn_max=úhrn atmosférických zrážok - extrém*
Názov stanice Deň zra_uhrn_max
LOMNICKÝ ŠTÍT 30 54.8
LOMNICKÝ ŠTÍT 31 43.3
PLAVEČ NAD POPRADOM 31 9.8
 nsp_max=nová snehová pokrývka  - extrém*
Názov stanice Deň nsp_max
LOMNICKÝ ŠTÍT 30 33
LOMNICKÝ ŠTÍT 31 26
ŠTRBSKÉ PLESO 29 18
PLAVEČ NAD POPRADOM 29 2
PLAVEČ NAD POPRADOM 31 8
BARDEJOV 31 2
sln_svit_max=trvanie slnečného svitu - extrém*
Názov stanice Deň sln_svit_max
BRATISLAVA-KOLIBA 3 9.9
BRATISLAVA-KOLIBA 6 10.8
BRATISLAVA-KOLIBA 10 10.7
BRATISLAVA-KOLIBA 16 10.8
BRATISLAVA-KOLIBA 25 11.7
BRATISLAVA-KOLIBA 26 11.4
ŽIHÁREC 3 9.8
ŽIHÁREC 5 10.2
ŽIHÁREC 6 10.1
ŽIHÁREC 10 10.1
ŽIHÁREC 15 10.5
ŽIHÁREC 16 10.4
ŽIHÁREC 17 10.6
ŽIHÁREC 20 10.7
ŽIHÁREC 25 11.0
PIEŠŤANY 3 9.7
PODHÁJSKA 3 9.5
PODHÁJSKA 5 10.0
PODHÁJSKA 16 10.8
PODHÁJSKA 17 10.8
PODHÁJSKA 19 10.4
PODHÁJSKA 20 11.1
PODHÁJSKA 22 11.1
PODHÁJSKA 25 11.3
PODHÁJSKA 26 11.6
HURBANOVO 5 10.0
HURBANOVO 6 10.1
HURBANOVO 16 11.3
SLIAČ 3 10.3
SLIAČ 17 10.2
SLIAČ 25 11.1
LOMNICKÝ ŠTÍT 3 11.1
LOMNICKÝ ŠTÍT 5 11.2
LOMNICKÝ ŠTÍT 6 11.3
LOMNICKÝ ŠTÍT 16 11.8
LOMNICKÝ ŠTÍT 17 11.7
LOMNICKÝ ŠTÍT 20 12.2
POPRAD 3 10.4
POPRAD 17 10.8
POPRAD 20 11.3
POPRAD 21 11.3
TELGÁRT 2 9.6
TELGÁRT 3 9.9
TELGÁRT 17 10.3
TELGÁRT 20 10.9
TELGÁRT 21 10.8
KOŠICE-LETISKO 3 11.0
KOŠICE-LETISKO 7 10.8
KOŠICE-LETISKO 16 10.7
KOŠICE-LETISKO 17 10.9
KOŠICE-LETISKO 18 10.9
KOŠICE-LETISKO 20 11.5
KOŠICE-LETISKO 25 11.4
MILHOSTOV 3 10.9
MILHOSTOV 4 10.1
MILHOSTOV 15 10.9
MILHOSTOV 16 11.4
MILHOSTOV 17 10.6
MILHOSTOV 18 11.0
MILHOSTOV 25 11.4
MILHOSTOV 26 11.7
SOMOTOR 3 9.0
SOMOTOR 26 10.8
KAMENICA NAD CIROCHOU 3 9.9

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba