Aktuality SHMU

Extrémne teplý koniec februára 2019

1.3.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, PAVEL FAŠKO, LADISLAV MARKOVIČ, MAROŠ TURŇA
Extrémne teplý koniec februára 2019

Meteorologická zima 2018/2019 (december 2018 - február 2019) sa s nami rozlúčila skutočne veľmi neštandardne, keď posledný februárový deň priniesol najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenanú v priebehu zimy v celej histórii novodobých meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska. V priebehu včerajšieho dňa (28. február 2019) sme totiž hneď na dvoch meteorologických staniciach, v Žihárci Hurbanove, zaznamenali absolútne najvyššiu maximálnu dennú teplotu vzduchu vo februári a v zime, a to 20,6 °C. Bola tak prekonaná najvyššia teplota vzduchu v priebehu zimy, ktorú sme zaznamenali 22. februára 2016 na meteorologickej stanici Bratislava-letisko (20,3 °C). Okrem Slovenska, mimoriadne až extrémne teplo bolo v priebehu včerajšieho dňa aj v celej rozsiahlej oblasti západnej, strednej a dokonca severnej Európy.

Okrem Žihárca a Hurbanova, sme maximálnu dennú teplotu vzduchu vyššiu ako 20,3 °C zaznamenali ešte na meteorologickej stanici Blahová (20,5 °C). V Kamenici nad Hronom bol predošlý národný rekord vyrovnaný (20,3 °C).

Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že podľa operatívnych údajov SHMÚ, na takmer tri štvrtine [operatívnych] meteorologických staníc na Slovensku došlo k vyrovnaniu alebo prekonaniu rekordu najvyššej dennej teploty vzduchu pre 28. február (Obr. 1). K najvýraznejšiemu prekonaniu predošlého oficiálneho rekordu došlo na meteorologickej stanici Kuchyňa, kde doposiaľ najvyššia hodnoty Tmax bola prekonaná o 4,4 °C (2019: 19,8 °C, predošlý rekord z roku 1998: 15,4 °C). Popri tom bol včerajší mimoriadne teplý deň zvláštny aj tým, že až deviatich staniciach na Slovensku došlo k prekonaniu rekordov Tmax pre celý február. Okrem už spomínaných hodnôt z Hurbanova, Žihárca a Kuchyne, napríklad v Nitre (Veľké Janíkovce) namerali 19,5 °C, v Podhájskej 19,0 °C, v Piešťanoch 18,9 °C (vyrovnanie rekordu z roku 2008), v Topoľčanoch 18,7 °C, v Revúcej 18,8 °C a v Spišských Vlachoch 17,6 °C. 

Teplota vzduchu prevyšujúca 20 °C bola v zimnom období (december - február) na území Slovenska nameraná prvý krát až v 21. storočí. Konkrétne to bolo 29. januára 2002, kedy bola v Bratislave – Mlynskej doline zaznamenaná maximálna teplota vzduchu 20,2 °C. Zaujímavo vyznieva aj skutočnosť, že teplota vzduchu nad 20 °C bola počas meteorologickej zimy v sieti meteorologických staníc SHMÚ doposiaľ zaznamenaná len počas štyroch dní, a to raz v januári a trikrát v mesiaci február. Vo februári to bolo konkrétne 25. februára 2008 (20,2 °C, Moravský sv. Ján), 22. februára 2016 (20,3 °C, Bratislava - letisko) a 28. februára 2019 (20,6 °C, Hurbanovo, Žihárec, 20,5 °C, Blahová a 20,3 °C, Kamenica nad Hronom).

Včerajšie oteplenie bolo mimoriadne aj z hľadiska svojej rýchlosti. Napríklad, vzostup teploty vzduchu z rannej minimálnej teploty v Hurbanove (-1,9 °C) na denné maximum (20,6 °C) – s dennou amplitúdou 22,5 °C – bol vo februári na tejto meteorologickej stanici vôbec najrýchlejší od roku 1901 (ak berieme do úvahy podmienky bez prítomnosti snehovej pokrývky na zemskom povrchu). Priestorové rozloženie teploty vzduchu na Slovensku dňa 28. februára 2019 o 10:00 h a maximálnej teploty vzduchu za posledných 12 hodín k 16:00 h SEČ je zobrazené na Obr. 2.  [Vývoj teploty vzduchu na meteorologickej stanici Hurbanovo dňa 28. februára 2019 podľa údajov z AWS.

Neobvyklo vysoké teploty na konci februára 2019 ovplyvnili aj priemerné teploty pre celý mesiac, ba aj pre tohtoročnú zimu, ktorá sa z meteorologického hľadiska včerajším dňom skončila. V charaktere počasia na Slovensku v zime 2018/2019 sa pritom potvrdili trendy, ktoré sa prejavujú u nás v zimách na konci 20. a na začiatku 21. storočia – nestabilita teplotných podmienok. Z nej vyplýva takmer nemožnosť, dosiahnuť vo všetkých troch zimných mesiacoch aspoň štandardné (zimné) podmienky, nehovoriac o situácii, že by všetky tri zimné mesiace boli teplotne podnormálne.

V aktuálne skončenej zime boli december a január dosť odlišné v porovnaní s februárom. December 2018 bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny až nadnormálny. Máloktorá meteorologická stanica mala v tomto prvom mesiaci zimy, v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, zápornú odchýlku od normálu 1981-2010, ktorý sa už považuje za ovplyvnený klimatickou zmenou. Výnimkou boli prevažne vysokohorské meteorologické stanice, ako napríklad Chopok a Lomnický štít.

Január 2019 bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, iba vo vysokohorských polohách a prípadne v niektorých stredných horských polohách bol teplotne podnormálny.  V tomto prvom mesiaci roka 2019 bolo naopak iba málo takých meteorologických staníc, ktoré mali v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu kladnú odchýlku od normálu 1981-2010. Tieto sa sústreďovali prevažne v juhozápadnej časti Slovenska.

Február 2019 bol na území Slovenska teplotne nadnormálny. Na juhozápadnom Slovensku a na východnom Slovensku, na mnohých meteorologických staniciach, ale napríklad aj v Oravskej Lesnej a na niektorých tatranských meteorologických staniciach, dosiahla odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981-2010, v tomto poslednom mesiaci zimy, +3,0 °C a viac, takže na týchto miestach bol február 2019 teplotne silne nadnormálny. Jedny z najvyšších hodnôt týchto odchýlok boli zaznamenané v Kuchyni na letisku a na Lomnickom štíte (+3,6 °C). Ak by sme porovnávali priemernú mesačnú teplotu vzduchu v tohtoročnom februári s dlhodobým priemerom 1961-1990, tak odchýlky by boli ešte väčšie a na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba by to bolo až +4,0 °C. [Odchýlka priemernej dennej teploty vzduchu v Bratislave na letisku a v Hurbanove vo februári 2019 od normálu 1981-2010.]

Zima 2018/2019 ako celok bola na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálna (Obr. 3). Aj na vysokohorských meteorologických staniciach mala v tejto zime odchýlka priemernej teploty vzduchu, od normálu 1961-1990, kladné hodnoty. Napriek tomu, tam túto zimu, podobne ako v niektorých regiónoch Slovenska, (napríklad v južnej polovici stredného Slovenska) môžeme považovať za teplotne normálnu. V Oravskej Lesnej, kde bol počas tejto zimy dostatok snehu, dosiahla odchýlka priemernej teploty vzduchu za zimu, od normálu 1981-2010, +0,9 °C a pri porovnávaní s normálom 1961-1990 to bolo +1,5 °C. Oblasti, kde boli v zime 2018/2019 odchýlky priemernej teploty vzduchu od normálu najvyššie, sú situované prevažne na juhozápadnom a potom aj na severovýchodnom Slovensku. Napríklad, v Bratislave na letisku dosiahla priemerná teplota vzduchu za zimu 2,4 °C, s odchýlkou, od normálu 1981-2010, +1,8 °C a +2,5 °C, pri porovnávaní s normálom 1961-1990. V Medzilaborciach dosiahla priemerná teplota vzduchu za zimu 2018/2019 mínus 1,1 °C, s odchýlkou od normálu 1981-2010, +1,2 °C+ 2,0 °C, pri porovnávaní s normálom 1961-1990.

Obr. 1: Meteorologické stanice s prekonanými rekordmi maximálnej teploty vzduchu pre 28. február (vľavo) a mesiac február (vpravo) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 2: Priestorové rozloženie teploty vzduchu na Slovensku dňa 28. februára 2019 o 10:00 h SEČ (vľavo) a maximálnej dennej teploty vzduchu za posledných 12 hodín (k 16:00 h SEČ vpravo) podľa údajov INCA SHMÚ [Zdroj: SHMÚ FB; autor: M. Šinger]

Obr. 3: Odchýlka priemernej mesačnej (február; hore) a sezónnej teploty vzduchu (zima; dole) na meteorologickej stanici Hurbanovo v období 1900 až 2019 (v porovnaní s normálom 1961-1990) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 4: Maximálna mesačná teplota vzduchu v Hurbanove [°C] vo februári v období 1901 až 2019 [Zdroj: SHMÚ]