Aktuality SHMU

Prvé dopady sucha na poľnohospodárske plodiny

4.4.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, IVANA KRČOVÁ
Prvé dopady sucha na poľnohospodárske plodiny

V uplynulých týždňoch sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu a nízkych úhrnov zrážok.

Podľa monitoringu meteorologického sucha na našej stránke SHMÚ je extrémne sucho momentálne na štyroch staniciach na východnom Slovensku. Najhoršia situácia je v Somotore, kde má SPEI hodnotu -2,5. Výpar je naďalej už dlhšiu dobu stále nadpriemerný, čo je výsledkom nadpriemerne veterného, slnečného a teplého počasia v tejto ročnej dobe.

Východné Slovensko už dlhodobo trápi aj extrémne pôdne sucho. Najviac zasiahnuté oblasti sú Šariš, Abov, oblasť Slanských vrchov a Dolného Zemplína. Extrémne sucho zasahuje k 31.3.2019 približne 5 % nášho územia, čo je plocha okolo 2500 km2. Začínajúce sucho sa podľa mapy na stránke Intersucha (Obr. 1) vyskytuje na viac ako polovici územia a mierne sucho na viac ako 10 % celkovej plochy, pričom celoplošne sa situácia viditeľne zhoršila v posledných dvoch týždňoch. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe až do -100 mm (t.j. 100 litrov vody na 1 m2) a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v týchto oblastiach najmenej 20-30 %. Hranica 50 % už predstavuje bod zníženej dostupnosti vlahy, čo znamená, že ak klesne nasýtenie pod túto hranicu, je potrebné na udržovanie rastu plodín pravidelné zavlažovanie. Nedostatok zrážok pretrváva na východnom Slovensku už od predchádzajúcej jesene. Od 1.10.2018 do konca marca 2019 spadlo v Košiciach len 110,7 mm zrážok, čo je 55 % normálu 1981 – 2010.

Obr.1 Intenzita sucha k 31.3.2019

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré zbierame a zverejňujeme prostredníctvom portálu www.intersucho.sk, monitorujeme vplyv sucha predovšetkým na východnom Slovensku. V okrese Sabinov hlásili za posledné dva týždne úhrn atmosférických zrážok do 2 mm. Vplyv nedostatku zrážok je už pozorovať na obilninách. Napriek teplejšiemu počasiu porasty doslova „stoja“, chýba im väčší vlahový impulz v podobe výraznejších zrážok. Vzchádzanie jarín sa preto predlžuje. V okrese Vranov nad Topľou hlásia za uplynulý týždeň 0,2 mm zrážok, čo vôbec nezmenilo stav pôdnej vlhkosti a deficit vlahy sa zväčšil. Porasty už začínajú trpieť suchom. V okrese Bardejov hlásia zhadzovanie odnoží u pšenice ozimnej.

Prejavy nedostatku vlahy, presušenú vrchnú časť pôdy spôsobujúcu problémy pri vzchádzaní obilnín, maku, cukrovej repy, hlásia aj reportéri z okresov Michalovce, Košice-okolie, Prešov, Nitra, Levice, Nové Zámky, Zvolen, Brezno, Lučenec, Kežmarok, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Topoľčany, Komárno, Piešťany, Pezinok, Bánovce nad Bebravou. Problémy hlási aj okolie Trnavy, kde vplyvom teplých a suchých podmienok bol zaznamenaný intenzívnejší výskyt živočíšnych škodcov v oziminách.

Informácie z jednotlivých okresov od našich reportérov neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch (Obr. 2). Ak na mape vo Vašom okrese chýba takéto hlásenie, ste poľnohospodár, ovocinár, vinohradník, či lesník, pridajte sa k aktívnym reportérom, ktorí v týždennom kroku prinášajú informácie o suchu a jeho dopadoch na plodiny. Viac informácií nájdete na stránke www.intersucho.sk v časti „Dopady na poľnohospodárstvo“ a „Zbierajte s nami údaje“.

 

Obr. 2 Dopady sucha na poľnohospodárske plodiny k 4.4.2019