We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2006

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2006

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov

 Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2005-2006