SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2006

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2006

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov

 Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2005-2006