SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2011

Verejne prístupné informácie

 

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2011

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
  • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
  • Mapa 6: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2011
  • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2011