SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na StormHigh temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2019

 

Program odborného seminára

Štátna hydrologická sieť monitorovania podzemnej vody
(Gavurník J., Slivová V., Kurejová Stojkovová M., SHMÚ)

Zavedenie operatívneho monitorovania podzemnej vody na SHMÚ a hodnotenie sucha v podzemnej vode
(Kullman E., Slivová V., Paľušová Z., SHMÚ)

Využívanie a bilancovanie podzemnej vody 
(Leitmann Š., Čaučík P., Lehotová D., SHMÚ)

Analýza prerušených časových radov monitorovania kvantity podzmenej vody
(Molnár Ľ., Molnár P., SHMÚ, ETH Zürich)

Organické látky v podzemnej vode
(Ľuptáková A., Urbancová J., Molnár Ľ., SHMÚ)

Vplyv hate v Abovciach na režim podzemnej vody
(Kandrík R., SHMÚ)