We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

6. sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celk

Sieť na meranie slnečnej radiácie vrátane celkového atmosférického ozónu