Total amount of precipitation

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Šaštín - Stráže
Povodie:Morava
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
26.05.2024 20:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
26.05.2024 19:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
26.05.2024 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
26.05.2024 17:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
26.05.2024 16:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 15:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 14:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 13:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 12:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 11:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 10:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 09:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 08:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4
26.05.2024 07:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 4.4
26.05.2024 06:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4
26.05.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4
26.05.2024 04:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
26.05.2024 03:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
26.05.2024 02:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
26.05.2024 01:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
26.05.2024 00:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
25.05.2024 23:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
25.05.2024 22:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
25.05.2024 21:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
25.05.2024 20:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.7
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm