Total amount of precipitation


Zrážkomerná stanica má poruchu a nie je možné prezerať jej dáta!