We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme

V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.
 
Obr. 1  Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku zariadeniami RLAN pracujúcimi na blízkej frekvencii. Vľavo: rádiolokačná odrazivosť pri náklone antény 0° (PPI 0°) bez filtrácie pozemných cieľov a rušenia, vpravo: operatívny produkt PPI 0° (po filtrácii) s odfiltrovanými zrážkami v mieste výskytu rušenia.

 
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 122, 124, 126 a 128, ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.
V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktoré sú zoradené zostupne podľa intenzity signálu:

Rádiolokátor Malý Javorník, pracovná frekvencia 5605 MHz (stav k 20.6.2023):
Azimut (°) MAC adresa SSID Frekvencia (MHz) Signál (dBm)
340,5 B8:69:F4:CF:5F:37 171_RUZ 5600/20/ac -54
328,5 4C:5E:0C:EF:72:EB   5600/20/ac -64
134,5 04:18:D6:FE:84:8A mno_pan_skl 5600/20/an -68
335,5 CC:2D:E0:24:0B:A0 MPclickS3 5600/20/ac -71
225,5 78:8A:20:10:48:0B   5600/20/ac -71
173,5 78:45:58:AE:B9:74   5610/20-eCee/ac -72
328,5 4C:5E:0C:8A:36:67 NA-ALTL-4 5600/20/an -73
127,5 78:8A:20:AC:9B:AB   5600/20/ac -74
341,5 4E:5E:0C:F1:48:6E PTP_KHM_KHM 5600/20/ac -77
113,5 18:E8:29:78:BD:D3   5600/20/ac -77
110,5 18:E8:29:7A:FC:CD   5610/20/ac -77
106,5 18:FD:74:CB:58:B9 s3rd5sz 5600/20/an -77
111,5 44:D9:E7:A2:A1:BD G17M5 5610/20/an -77
160,5 00:15:6D:3E:5F:B9 GNT_Szerecseny1V 5600/20/an -78
341,5 4E:5E:0C:F1:48:6F PTP22.BREC-2-0001_IRIS941 5600/20/ac -78
77,5 B4:FB:E4:B8:91:66   5600/20/ac -79
341,5 4C:5E:0C:F1:48:6E 050_KHM 5600/20/ac -79
128,5 E4:8D:8C:96:5F:D3 Castrum-Ado-R834 5600/20-Ce/an -80
117,5 24:A4:3C:F4:55:24 Rocket M5 HU 5600/20/an -80
129,5 80:2A:A8:7E:A6:17 vydrany 5600/20/an -80
168,5 E0:63:DA:46:66:18   5600/20/ac -81
104,5 70:A7:41:48:5A:F7   5600/20/ac -81
156,5 44:D9:E7:54:AA:7C cambod 5600/20-eC/an -82
168,5 28:76:10:22:CA:70 bolyai5 5600/20-eCee/ac -83
86,5 80:2A:A8:A4:59:7F   5600/20/ac -83
224,5 80:2A:A8:A4:E0:B5   5600/20/ac -83
128,5 24:5A:4C:B0:10:BB   5600/20/ac -84
338,5 00:0C:42:22:BB:74 T_VAL1S 5600/20/a -85
99,5 D4:CA:6D:13:B3:90 dlh4me5s 5600/20/an -85
139,5 DC:9F:DB:56:21:DC dtete02 5600/20/an -85
186,5 E4:8D:8C:F3:21:70 CKREPCESZEKTOR 5600/20-Ceee/ac -85
133,5 44:D9:E7:2C:78:44 opot_stn_sekt_1 5600/20/an -85
321,5 44:D9:E7:C8:18:1A MiroslavF 5610/20/an -85

Rádiolokátor Kojšovská hoľa, pracovná frekvencia 5645 MHz (stav k 15.6.2023):
Azimut (°) MAC adresa SSID Frekvencia (MHz) Signál (dBm)
188,5 4C:5E:0C:8A:BF:7B AK2 5640/20/an -72
136,5 B4:FB:E4:5A:D9:24   5640/20-Ce/ac -74
110,5 E0:63:DA:62:B1:74   5650/20-Ce/ac -74
190,5 6C:3B:6B:57:AF:B9 BESENYOI 5650/20-Ce/an -74
136,5 B4:FB:E4:5A:D9:24   5640/20-Ce/ac -75
299,5 78:8A:20:18:69:FA   5645/20-Ce/ac -75
77,5 78:8A:20:EC:29:BC   5640/20-Ce/ac -77
301,5 44:D9:E7:B2:93:5D AP-SL-R2 5640/20/an -77
105,5 D4:CA:6D:AB:AA:F0 maurerova-sektor2 5640/20-Ce/an -78
192,5 E0:63:DA:60:04:97   5640/20-Ce/ac -78
136,5 80:2A:A8:64:F1:05   5640/20-Ce/ac -79
172,5 E4:8D:8C:D2:27:93 hszt-devecser 5640/20-Ce/ac -79
301,5 64:D1:54:0F:BD:F1 arena 5640/20/an -82
301,5 20:B5:C6:F0:56:F1 bb6569 5650/20/Ceee/ac -83
102,5 4C:5E:0C:6F:74:C1 dol-slovenska 5640/20/ac -84
108,5 F4:92:BF:B6:C0:B2   5650/20/Ce/ac -85
136,5 78:8A:20:6C:38:C8   5640/20-Ce/ac -85

Rádiolokátor Španí laz, pracovná frekvencia 5615 MHz (stav k 19.1.2023):
Azimut (°) MAC adresa SSID Frekvencia (MHz) Signál (dBm)
254,5 B8:69:F4:E3:69:BF KoTek2-40.4 5620/20/an -65
245,5 64:D1:54:58:1C:53 tp-nyir-omni 5620/20-Ce/an -72
245,5 64:D1:54:10:80:18   5620/20/an -73
244,5 00:15:6D:70:94:07 KoFar1-40.7 5620/20/an -75
237,5 B4:FB:E4:5E:F8:C5   5620/20/ac -80
261,5 68:D7:9A:A4:04:3E   5610/20-Ce/ac -81
69,5 E4:8D:8C:9C:C0:49 aprubIII 5620/20/a -83
69,5 E6:8D:8C:9C:C0:49 aprubIIIR 5620/20/a -84
248,5 00:15:6D:C7:1A:61 KoMalas1-40.8 5620/20/an -84
72,5 00:27:22:5C:29:33 5g_FVE4 5620/20/an -85
245,5 00:0C:42:31:8D:6C KoFar2-40.11 5620/20/an -85
259,5 24:5A:4C:B0:18:E8   5610/20-Ce/ac -85

Rádiolokátor Kubínska hoľa, pracovná frekvencia 5630 MHz (stav k 30.6.2023):
Azimut (°) MAC adresa SSID Frekvencia (MHz) Signál (dBm)
265,5 00:27:22:2E:DC:93 RN-ZL-Zastranie 5620/20-Ce/an -82

Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení nám môžete posielať sem.
Ďakujeme.
Odbor Dištančné merania, SHMÚ