Aktuality SHMÚ

Predpoveď pre vás na 39. a 40. týždeň 2022

29.9.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, JANA ČERBOVÁ
Predpoveď pre vás na  39. a 40. týždeň 2022

Meteorologička Jana Čerbová predpovedá počasie na 39. s výhľadom na 40. týždeň 2022.

Sekundárne pučanie listov – v podmienkach klímy strednej Európy veľmi zriedkavý jav

27.9.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF ROZKOŠNÝ, JOZEF PECHO
Sekundárne pučanie listov – v podmienkach klímy strednej Európy veľmi zriedkavý jav
V súčasnosti pozorujeme na viacerých druhoch listnatých drevín tzv. sekundárne pučanie listov (napríklad na buku či breze, ktoré počas leta opadli). Tento jav je v našich klimatických podmienkach veľmi vzácny, pričom je skôr typický v subtropických oblastiach Európy.

Zomrel Dušan Podhorský

22.9.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | PAVOL NEJEDLÍK
Zomrel Dušan Podhorský

Dnes sme sa rozlúčili s bývalým kolegom, vedcom, pedagógom, diplomatom, spisovateľom Dušanom Podhorským. Prečítajte si nekrológ, ktorý pripravil Pavol Nejedlík, bývalý generálny riaditeľ SHMÚ.

Predpoveď pre vás na 38. a 39. týždeň 2022

22.9.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, ANDREJ KOZÁK
Predpoveď pre vás na 38. a 39. týždeň 2022

Meteorológ SHMÚ Andrej Kozák predpovedá počasie na koniec 38. s výhľadom na 39. týždeň 2022.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022

14.9.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022

Záver júla, ale aj tretia dekáda augusta priniesli zrážky do suchých povodí s následným prechodným zvýšením prietokov, celkovo však hodnotíme august 2022 stále ako suchý až extrémne suchý vo veľkej časti Slovenska.
Na obrázku vidieť priebeh priemerných denných (fialová čara) a mesačných prietokov (čierna čiara) v auguste 2022 vo vodomernej stanici Turzovka - Kysuca. Priemerná mesačná hodnota prietoku bola iba na úrovni 20 % dlhodobého priemerného mesačného prietoku (ref. obdobie 1961-2000).

Predpoveď pre vás na 36. a 37. týždeň 2022

8.9.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, PAVOL BERÁNEK
Predpoveď pre vás na 36. a 37. týždeň 2022
Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek predpovedá počasie na koniec 36. s výhľadom na 37. týždeň 2022.

Čistenie v okolí Dunaja

8.9.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
Čistenie v okolí Dunaja
SHMÚ sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR spolu s rezortnými organizáciami zapojilo do medzinárodnej akcie čistenia Dunaja – DanubeCleanUp. Aj touto aktivitou sa napĺňa iniciatíva ministra životného prostredia pod názvom Čisté Slovensko. V sobotu, 10. septembra 2022, budú zapojené organizácie upratovať dve lokality na Slovensku.

Predpoveď pre vás na 34. a 35. týždeň 2022

24.8.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, ŠTEFAN DLHOŠ
Predpoveď pre vás na 34. a 35. týždeň 2022

Meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš prináša predpoveď počasia na 34. s výhľadom na 35. týždeň 2022.

Meranie prietoku na Dunaji v období 16. - 18. 8. 2022

19.8.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ROBERT ZLATINSKÝ, PETER SPÁL
Meranie prietoku na Dunaji v období 16. - 18. 8. 2022

Obdobie sucha, ktoré v poslednom období zasahuje povodia slovenských riek, neobišlo ani rieku Dunaj. Z dôvodu zdokumentovania tejto hydrologickej situácie sme v dňoch 16.-18.8.2022 merali prietok vo vodomerných profiloch na slovenskom úseku Dunaja. Na obr. je ľavý breh Dunaja pod Štúrovom 18.8.2022.

Predpoveď pre vás na 33. a 34. týždeň 2022

18.8.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR, PAVOL BERÁNEK
Predpoveď pre vás na 33. a 34. týždeň 2022

Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek predpovedá počasie na 33. s výhľadom na 34. týždeň 2022.