Aktuality SHMÚ

 

13 OKT 2021

September 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 13.10.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

September 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, na krajnom juhozápade a v niektorých horských oblastiach až nadnormálny (teplý). Teplotne bol tohtoročný september podobne premenlivý ako august 2021. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac zväčša normálny, miestami však až podnormálny (suchý). V rámci Európy bol september 2021 ako celok teplotne normálny, avšak v dôsledku cirkulačných podmienok sa nad kontinentom vytvorili dva teplotne výrazne kontrastné regióny. Zatiaľ čo v západnej Európe bol september veľmi až mimoriadne teplý (v niektorých krajinách to bol druhý najteplejší september v histórii), v oblasti východnej Európy a veľkej časti Škandinávie bol prevažne až studený.27 SEP 2021

Polárny vortex

METEOROLÓGIA | 27.9.2021 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | 24.9.2021 | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ

Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, priaznivo motivovať signatárske krajiny Rámcového dohovoru o zmene klímy k razantnejšiemu a ambicióznejšiemu progresu v prijímaní opatrení na zmiernenie zmeny klímy na nadchádzajúcej konferencii COP26 v škótskom meste Glasgow (31. októbra – 12. novembra 2021). Jedným z hlavných záverov správy je, že pokles ekonomickej aktivity v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nespomalil priebeh zmeny klímy. Nič dokonca nenasvedčuje tomu, že by sme boli „ekologickejší“, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku ekonomického spomalenia opäť rýchlo narastajú a nie sú ani zďaleka blízko stanovených cieľov pre znižovanie emisií. Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú aj napriek pandémii COVID-19 stále na rekordne vysokej úrovni, čo globálny klimatický systém nevyhnutne posúva na trajektóriu vedúcu ku kriticky rýchlemu otepľovaniu v najbližších desaťročiach, uvádza sa v novej multi-agentúrnej správy United in Science 2021. 22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 22.9.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného Slovenska miestami normálny až podnormálny (suchý). Na globálnej úrovni bol august 2021, spolu s augustom 2017, tretím najteplejším augustom od roku 1880, v Európe bol však prevažne teplotne normálny.19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku 19. septembra 2021

METEOROLÓGIA | 19.9.2021 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | 16.9.2021 | ANALÝZA | OKS

V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 202123 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | 23.8.2021 | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | 11.8.2021 | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK

Vážená odborná a laická verejnosť,

dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .06 AUG 2021

Júl 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 6.8.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Júl 2021 sa zaradil medzi najteplejšie mesiace, resp. júly v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska (obsadil prevažne 1. až 2. miesto aspoň od roku 1951). Uplynulý mesiac bol na väčšine meteorologických staníc v porovnaní s klimatickým normálom 1981 – 2010 teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (veľmi až mimoriadne teplý), pričom významne k tomu dopomohli predovšetkým veľmi vysoké hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl prevažne normálny, avšak priestorová distribúcia zrážok bola výrazne ovplyvnená búrkami (na niektorých meteorologických staniciach bol júl veľmi suchý, a naopak na iných až mimoriadne vlhký). V Európe bol júl 2021 druhým najteplejším júlom aspoň od roku 1981.06 AUG 2021

Hydrologická situácia na území Slovenska v dňoch 5.-6.8. 2021

SHMÚ | 6.8.2021 | ANALÝZA | VALÉRIA WENDLOVÁ

V dôsledku tlakovej niže, ktorá sa k nám presúvala z Jadranu sme zaznamenali zrážky na celom území Slovenska z prehánok a búrok, resp. trvalého dažďa s najvyššími úhrnmi od 30 do 70 mm na strednom a severozápadnom Slovensku, inde s úhrnmi prevažne do 20 mm (maximálny denný úhrn bol 71 mm v Čadci - časť Horelica).