SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na FogVietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

 

18 OKT 2021

SHMÚ ocenilo lesníkov

KLIMATOLÓGIA | 18.10.2021 | SPRÁVA | OKS

Na pôde štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici sa v utorok (12. 10. 2021) uskutočnilo ocenenie najaktívnejších reportérov monitoringu sucha z radov lesníkov. 24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | 24.9.2021 | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ

Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, priaznivo motivovať signatárske krajiny Rámcového dohovoru o zmene klímy k razantnejšiemu a ambicióznejšiemu progresu v prijímaní opatrení na zmiernenie zmeny klímy na nadchádzajúcej konferencii COP26 v škótskom meste Glasgow (31. októbra – 12. novembra 2021). Jedným z hlavných záverov správy je, že pokles ekonomickej aktivity v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nespomalil priebeh zmeny klímy. Nič dokonca nenasvedčuje tomu, že by sme boli „ekologickejší“, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku ekonomického spomalenia opäť rýchlo narastajú a nie sú ani zďaleka blízko stanovených cieľov pre znižovanie emisií. Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú aj napriek pandémii COVID-19 stále na rekordne vysokej úrovni, čo globálny klimatický systém nevyhnutne posúva na trajektóriu vedúcu ku kriticky rýchlemu otepľovaniu v najbližších desaťročiach, uvádza sa v novej multi-agentúrnej správy United in Science 2021. 16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | 16.9.2021 | ANALÝZA | OKS

V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 202130 JÚL 2021

Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

KLIMATOLÓGIA | 30.7.2021 | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK

Je to pomerne nenápadné miesto v južnej časti Podunajskej nížiny, ktoré však bez zveličenia možno označiť za jednu z historických bášt vedeckého poznania u nás. Jeho príbeh sa začal odvíjať od nezištnej nadšenecko-dobrovoľníckej činnosti, a napokon stále pokračuje až do dnešných dní – nezastavili ho osobné rozmary, ani rôzne spoločensko-politické systémy, a dokonca ani vojnové konflikty. Údaje z Hurbanova, pre meteorológiu a klimatológiu historicky najdôležitejšej stanice-observatória na území dnešného Slovenska, máme k dispozícii prakticky nepretržite už poldruha storočia. V nasledujúcich odsekoch si preto priblížme bohatú históriu meteorologických pozorovaní a bádania, ktoré sa s touto lokalitou spájajú (v ďalšej, osobitnej aktualite v priebehu nasledujúceho obdobia pripojíme aj miestnu klimatickú charakteristiku a rôzne zaujímavosti).25 JÚL 2021

Tropické noci na Slovensku: podhodnotené a čoraz nápadnejšie sa vyskytujúce

KLIMATOLÓGIA | 25.7.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI

Tropickým nociam, nepríjemne ovplyvňujúcim náš obvyklý spánkový režim, sme na Slovensku v doterajšom priebehu tohto leta čelili už viackrát a nevyhneme sa im ani v nasledujúcich dňoch. Početné dni so zaťažujúcimi nočnými hodnotami teploty vzduchu sa v súčasnej klíme stávajú naozaj neoddeliteľnou súčasťou najteplejšej časti roka. V tejto analýze sme sa pozreli na rôzne klimatologické zákonitosti ich výskytu na našom území, vrátane rámcového zhodnotenia skresľovania reálneho počtu tropických nocí či prehľadu niektorých ich hlavných zaznamenaných extrémov.22 JÚL 2021

Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 22.7.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK

Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť, a azda najpríznačnejšie je to v súčasnej klíme práve v najteplejšej časti roka, kedy takéto série znamenajú výskyt vĺn horúčav. Rovnako ako po úvodnej vlne horúceho počasia v júni, aj s koncom druhej takejto tohtoročnej periódy v uplynulých dňoch sa ukázalo, že je nutné uskutočniť aktualizáciu v registri celoslovenských historických extrémov teploty vzduchu.10 JÚL 2021

Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

KLIMATOLÓGIA | 10.7.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK

Od mimoriadne vysokých teplôt sme si oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom minulého mesiaca, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci tohtoročného leta. V jeho priebehu sme v strede aktuálneho kalendárneho týždňa zažili veľmi výrazné vrcholenie horúceho počasia, pri ktorom prišiel znovu rad aj na niekoľko významných teplotných rekordov.28 JÚN 2021

Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

KLIMATOLÓGIA | 28.6.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO

To, čo bolo opatrne odhadované pred začiatkom úvodnej tohtoročnej vlny horúčav, sa napokon naplnilo. Táto perióda veľmi vysokých teplôt vzduchu bude zaradená medzi popredné júnové udalosti tohto druhu v doterajšej histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku, keď prepísala aj niektoré celoslovenské historické teplotné rekordy pre mesiac jún. Klimatologická významnosť vlny tkvie nielen v dosiahnutej úrovni vysokých teplôt, ale azda ešte o čosi viac z hľadiska sériového výskytu dní s charakteristicky vysokými hodnotami teploty vzduchu. V niektorých oblastiach dokonca stále nebol prerušený výskyt tropických dní a vlna horúčav tak ďalej pokračuje.16 JÚN 2021

Júnové horúčavy na Slovensku: kde ležia ich extrémy a aký je ich vývoj?

KLIMATOLÓGIA | 16.6.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI

Na programe poveternostných udalostí je aktuálne prvé, pričom výraznejšie obdobie s výskytom horúčav v tohtoročnej letnej sezóne. Jeho začiatok pripadol do polovice júna, preto si v tomto krátkom klimatologickom zhrnutí pripomenieme, aké najvyššie teploty vzduchu a najdlhšie trvajúce obdobia s ich nepretržitým výskytom zasiahli Slovensko počas prvého letného mesiaca v minulosti.09 MÁJ 2021

Výrazné krátkodobé poklesy teploty vzduchu 5. mája 2021

KLIMATOLÓGIA | 9.5.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI

V priebehu tohtoročnej jari sme na území Slovenska zaznamenali v priebehu necelého mesiaca už druhé mimoriadne ochladenie, ktoré bolo z pohľadu krátkodobých poklesov teploty vzduchu na časových škálach do 4 hodín dokonca ešte razantnejšie (rýchlejšie) než ochladenie z polovice apríla 2021. V nasledujúcej analýze prinášame krátke textové a grafické zhodnotenie výrazného ochladenia z 5. a 6. mája 2021 v kontexte predošlých dvoch podobných situácií z apríla tohto roku (5. a 6. apríla, a predovšetkým 12. a 13. apríla 2021).