SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na FogVietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

 

18 OKT 2021

Prednáškové popoludnie 21.10.2021

SHMÚ | 18.10.2021 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Pozývame vás na ďalšie prednáškové popoludnie. Jeho témou bude Vykurovanie domácností a kvalita ovzdušia.13 OKT 2021

September 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 13.10.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

September 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, na krajnom juhozápade a v niektorých horských oblastiach až nadnormálny (teplý). Teplotne bol tohtoročný september podobne premenlivý ako august 2021. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac zväčša normálny, miestami však až podnormálny (suchý). V rámci Európy bol september 2021 ako celok teplotne normálny, avšak v dôsledku cirkulačných podmienok sa nad kontinentom vytvorili dva teplotne výrazne kontrastné regióny. Zatiaľ čo v západnej Európe bol september veľmi až mimoriadne teplý (v niektorých krajinách to bol druhý najteplejší september v histórii), v oblasti východnej Európy a veľkej časti Škandinávie bol prevažne až studený.22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 22.9.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného Slovenska miestami normálny až podnormálny (suchý). Na globálnej úrovni bol august 2021, spolu s augustom 2017, tretím najteplejším augustom od roku 1880, v Európe bol však prevažne teplotne normálny.23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | 23.8.2021 | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | 11.8.2021 | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK

Vážená odborná a laická verejnosť,

dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .06 AUG 2021

Júl 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 6.8.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Júl 2021 sa zaradil medzi najteplejšie mesiace, resp. júly v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska (obsadil prevažne 1. až 2. miesto aspoň od roku 1951). Uplynulý mesiac bol na väčšine meteorologických staníc v porovnaní s klimatickým normálom 1981 – 2010 teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (veľmi až mimoriadne teplý), pričom významne k tomu dopomohli predovšetkým veľmi vysoké hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl prevažne normálny, avšak priestorová distribúcia zrážok bola výrazne ovplyvnená búrkami (na niektorých meteorologických staniciach bol júl veľmi suchý, a naopak na iných až mimoriadne vlhký). V Európe bol júl 2021 druhým najteplejším júlom aspoň od roku 1981.06 AUG 2021

Hydrologická situácia na území Slovenska v dňoch 5.-6.8. 2021

SHMÚ | 6.8.2021 | ANALÝZA | VALÉRIA WENDLOVÁ

V dôsledku tlakovej niže, ktorá sa k nám presúvala z Jadranu sme zaznamenali zrážky na celom území Slovenska z prehánok a búrok, resp. trvalého dažďa s najvyššími úhrnmi od 30 do 70 mm na strednom a severozápadnom Slovensku, inde s úhrnmi prevažne do 20 mm (maximálny denný úhrn bol 71 mm v Čadci - časť Horelica).03 AUG 2021

Hydrologická situácia v dňoch 1. a 2. 8. 2021

SHMÚ | 3.8.2021 | ANALÝZA | VLADIMÍR MAGERČÁK, PETER SMRTNÍK

V nedeľu 1.8.2021 sa vyskytli na celom území Slovenska zrážky z búrok, s úhrnmi na východe a juhozápade do 25 mm, na strednom a severozápadnom Slovensku 25 mm až 55 mm, ojedinele viac. Maximálny nameraný denný úhrn 89,5 mm bol v Čiernej Lehote v okrese Bánovce nad Bebravou.30 JÚL 2021

Hurbanovská meteorologická stanica získala ocenenie WMO

SHMÚ | 30.7.2021 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Výkonný výbor Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) zaradil meteorologickú stanicu v Hurbanove medzi stanice so storočnou históriou pozorovania. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dostal okrem certifikátu aj vzor kovovej tabule, ktorá bude oznamovať verejnosti informáciu o príslušnosti hurbanovskej meteorologickej stanice k rodine jedinečných, storočných pozorovacích staníc.07 JÚL 2021

Jún 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 7.7.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Jún 2021 – v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bol uplynulý mesiac na väčšine územia Slovenska teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), výnimkou bol len krajný severovýchod a východ, kde jún skončil ako silne nadnormálny (veľmi teplý). Na väčšine meteorologických staníc bol jún 2021 druhý až tretí najteplejší v histórii meteorologických pozorovaní (za najteplejším júnom v roku 2019, v prípade tretieho miesta aj za rokom 2003 alebo 1964). Mimoriadne teplý charakter počasia súvisel s minimálnym množstvom oblačnosti, na mnohých meteorologických staniciach aj extrémne dlhým trvaním slnečného svitu a v neposlednom rade aj prvou tohtoročnou vlnou horúčav, ktorá v niektorých parametroch bola vzhľadom na obdobie roka mimoriadna až extrémna. Súčasne sa jún 2021 zaradil medzi najsuchšie júny histórie (mesiac skončil ako veľmi až mimoriadne suchý), pričom v niektorých regiónoch bol mesačný úhrn atmosférických zrážok extrémne nízky.