Situácia a vývoj - Žilinský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch v povodí horného a hornej časti stredného Váhu je prevažne ustálenosť,
v dolnej časti stredného Váhu ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou.POČASIE:
Vo vyšších polohách dážď so snehom, v nižších dážď.
Ranná teplota vzduchu vo vodomerných staniciach bola v rozpätí od 5,1°C 
do 0,9°C.

ZRÁŽKY:
Zrážky sa vyskytli na celom území regiónu, vo vyšších polohách vo forme dažďa so snehom, 
najvyšší nameraný denný úhrn 13,4 mm /Kláštor pod Znievom/.

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Na základe predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
v povodí horného a stredného Váhu ustálenosť až mierny pokles vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami budú ovplyvňované manipuláciou. 

SHMÚ, OHMPaV ZA JH
Updated: 20.04.2024 07:16