Situácia a vývoj - Žilinský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch v povodí Oravy, Kysuce a stredného Váhu je ustálenosť až mierny 
pokles, na ostatných tokoch v povodí prevláda ustálenosť vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou. 

POČASIE:
Zamračené, na mnohých miestach sneženie.
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali od 1°C do -5°C.

ZRÁŽKY:
Zrážky vo forme sneženia alebo dažďa so snehom sa vyskytli najmä v severnej 
časti územia. Maximálny denný úhrn: 7,2 mm (Oravská Polhora).

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame na tokoch v povodí
horného a stredného Váhu ustálenosť až mierny pokles vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami budú ovplyvňované manipuláciou. 

SHMÚ, OHMPaV ZA MCH
Aktualizované: 30.11.2021 07:30