Situácia a vývoj - Žilinský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch v povodí horného a stredného Váhu sú vodné hladiny na mnohých 
miestach ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu, zámrz), 
ktoré spôsobujú ich vzdúvanie (vzostup) pri ustálenom prietoku.
Na tokoch neovplyvnených ľadovými úkazmi je ustálenosť vodných hladín. 
Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou. 

POČASIE:
Jasno, ojedinele hmla.
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali od -3°C do -13°C.

ZRÁŽKY:
Bez zrážok.

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame na mnohých tokoch 
v povodí horného a stredného Váhu ovplyvňovanie vodných hladín ľadovými 
úkazmi, ktoré budú spôsobovať ich vzdutie (vzostup) pri ustálenom prietoku.
Na tokoch neovplyvnených ľadovými úkazmi očakávame ustálenosť vodných hladín. 
Hladiny tokov pod vodnými dielami budú ovplyvňované manipuláciou. 

SHMÚ, OHMPaV ZA MZ
Aktualizované: 24.01.2022 09:59