SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s internou smernicou Verejné obstarávanie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave využíva elektronický portál eZákazky (eZákazky – profil SHMÚ).