Klimatologická sieť

Trenčiansky kraj

Beluša
Prievidza
Trenčín
Trenčianske Teplice
Myjava
Výsek tn

Legenda
Klimatologická stanica s možným náhľadom grafov - Klimatologická stanica s možným náhľadom grafov
Klimatologická stanica - Klimatologická stanica
- klik na zelený bod zobrazí grafy stanice