Teploty vodných nádrží


Táto stránka sa vytvára od mája do októbra.

Údaje o aktualizujú v pondelok a vo štvrtok.

Teplota vodných nádrží zo dňa: 29.9.2022
NádržeTeplota (°C)
Orava14.0
Liptovská Mara15.5
Sĺňava11.2
Kráľová18.5
Ružiná15.0
Teplý vrch16.0
Šírava16.5
Domaša16.8
Ružín17.0
Dedinky14.0
Bukovec16.0
Zdroj: SVP, š.p.