Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 21.5.2022 05:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Brestovec - Brestovský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Myjava - Myjava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Myjava AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Jablonica - Myjava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Jablonica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.7
Vrbovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6
Vrbovce - Teplica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Sobotište - Teplica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Kunov - Teplica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Senica - Kunov AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Smrdáky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3
Šaštín-Stráže - Myjava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Skalica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1
Holíč AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Kopčany - Morava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Moravský Svätý Ján AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6
Plavecký Peter APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Sološnica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4
Rohožník - Rudavka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Veľké Leváre - Rudava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 10-20 mm 11.9 10-20 mm 11.9 10-20 mm 11.9 10-20 mm 11.9
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 10-20 mm 13.4 10-20 mm 13.4 10-20 mm 13.4 10-20 mm 13.4
Záhorská Ves - Morava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 5-10 mm 9.6 5-10 mm 9.6 5-10 mm 9.6 5-10 mm 9.6
Vysoká pri Morave - Morava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 5-10 mm 9 5-10 mm 9 5-10 mm 9 5-10 mm 9
Pernek APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 10-20 mm 10.9 10-20 mm 10.9 10-20 mm 10.9 10-20 mm 10.9
Jakubov - Malina AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8
Zohor - Suchý potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2
Priemery: 0-1 mm 0.2 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 8.3 5-10 mm 8.3 5-10 mm 8.3 5-10 mm 8.3
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 8 5-10 mm 8 5-10 mm 8 5-10 mm 8
Bratislava - Koliba APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Bratislava - Koliba AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 5.4 5-10 mm 5.4 5-10 mm 5.4 5-10 mm 5.4
Bratislava - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
Hamuliakovo - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9
Dobrohošť - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Sap - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Hurbanovo AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.8 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1
Gbelce APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Mužla AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.7
Štúrovo - Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Priemery: 0-1 mm 0.8 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
VN Čierny Váh APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Východná - Biely Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Vyšná Boca APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6
Malužiná - Boca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Kráľová Lehota - Boca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Kráľová Lehota - Hybica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Dovalovo - Dovalovec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Podbanské - Belá AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Podbanské AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Podtureň - Jamníček AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Iľanovo - Iľanovianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Demänovská Dolina - Jasná APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Huty APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Prosiek - Prosiečanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Vlachy - Kľačianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Bešeňová - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Liptovská Osada AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4
Podsuchá - Revúca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9
Hubová - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Ľubochňa APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Oravská Lesná AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 5-10 mm 5.4 5-10 mm 5.4 5-10 mm 5.4
Zákamenné - Biela Orava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9
Novoť APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Lokca - Biela Orava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Lokca APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.9
Mútne APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8
Oravské Veselé AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Oravská Polhora APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Rabča AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Zubrohlava - Polhoranka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Trstená - Jelešňa AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Oravice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Liesek AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Trstená - Oravica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Zuberec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Oravský Podzámok AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Oravský Podzámok - Orava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Zázrivá APS2 21.05.2022 05:00          0-1 mm 0 0-1 mm 0
Párnica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 2.1
Párnica - Zázrivka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Turčianska Štiavnička APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1
Turček APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Turček - Turiec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Ivančiná - Turiec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Turčianske Teplice - Teplica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Háj - Somolický potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Mošovce - Čierna voda AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Kláštor pod Znievom APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Blatnica - Gaderský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Blatnica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Žabokreky (pri Martine) AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2
Martin - Turiec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Martinské hole APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 5-10 mm 5 5-10 mm 5 5-10 mm 5
Martin - Pivovarský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Turany - Čiernik AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Strečno - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 5-10 mm 5 5-10 mm 5 5-10 mm 5
Terchová - Vrátna dolina APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 5-10 mm 5.3 5-10 mm 5.3 5-10 mm 5.3
Belá - Beliansky potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Stráža - Varínka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Žilina-Vlčince AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Makov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8 1-5 mm 4.2
Klokočov - Predmieranka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Turzovka AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6
Turzovka - Kysuca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Skalité APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4
Čadca - Čierňanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Čadca - Kysuca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3 1-5 mm 3 1-5 mm 3
Čadca-Horelica AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Nová Bystrica - Bystrica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Stará Bystrica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Nesluša APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.6
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Rajecká Lesná APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.6 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Šuja - Rajčanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Rajec - Čerňanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Stránske APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Poluvsie - Rajčanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Lietava - Majer - Lietavka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.9 1-5 mm 3.9 1-5 mm 3.9
Dolný Hričov AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6
Bytča - Petrovička AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1
Brvnište APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6
Jasenica - Papradnianka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9
Prečín - Domanižanka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Považská Bystrica-Mošteník AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Považská Bystrica - Kúnovec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Lazy pod Makytou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.5 5-10 mm 7.5 5-10 mm 7.5
Vydrná - Petrinovec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7
Dohňany - Biela voda AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Pružina APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.4 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8
Visolaje - Pružinka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Beluša AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Zubák APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Košecké Podhradie APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8 1-5 mm 4.3 1-5 mm 4.3 1-5 mm 4.3
Horné Srnie - Vlára AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Horné Srnie APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4
Horná Súča APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7 1-5 mm 4.7 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8
Trenčín AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Selec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.9 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1
Bošáca - Zabudišová APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Hrádok - Hrádocký potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Krajné APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Čachtice - Jablonka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Tŕstie AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Trenčianske Teplice AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2 5-10 mm 6.1 5-10 mm 6.1 5-10 mm 6.1
Priemery: 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.8 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.1
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.3 1-5 mm 3.3 1-5 mm 3.3 1-5 mm 3.4
Dobrá Voda APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Jaslovské Bohunice AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.3 1-5 mm 4.3 1-5 mm 4.3
Smolenice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1
Hlohovec - Váh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Častá APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8 10-20 mm 12.8
Siladice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5
Biely Kostol APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 5-10 mm 9 5-10 mm 9 5-10 mm 9 5-10 mm 9
Modra - Piesok AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5
Slovenský Grob AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.6 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8
Malý Javorník AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 7.3 5-10 mm 7.3 5-10 mm 7.3 5-10 mm 7.3
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6
Vajnory - Račiansky potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 5-10 mm 9.9 5-10 mm 9.9 5-10 mm 9.9 5-10 mm 9.9
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 5-10 mm 8.1 5-10 mm 8.1 5-10 mm 8.1 5-10 mm 8.1
Bratislava - letisko AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nová Dedinka - Šábsky kanál AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Blahová APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.2 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7
Kráľová pri Senci AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.5 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8
Sládkovičovo APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.4 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Šaľa - Váh AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.2 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9
Žihárec AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 4.6 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9
Kolárovo APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.4 1-5 mm 4.1 1-5 mm 4.1 1-5 mm 4.1 1-5 mm 4.1
Kolárovo - Váh AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9
Priemery: 1-5 mm 1 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Zliechov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.8 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.7
Valaská Belá APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.9 1-5 mm 2.5 5-10 mm 6.1 5-10 mm 6.1 5-10 mm 6.1
Chvojnica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.9 1-5 mm 2.2 1-5 mm 4.7 1-5 mm 4.7 5-10 mm 5.1
Nedožery - Nitra AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Ráztočno APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Liešťany - Nitrica AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.3 1-5 mm 2.7 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5
Prievidza - Nitra AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Prievidza AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.1 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4
Handlová - Handlovka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Nitrianske Rudno APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.1 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5
Krásna Ves - Bebrava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Motešice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.3 1-5 mm 3.9 1-5 mm 3.9 1-5 mm 3.9
Nováky - Lehotský potok AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Uhrovec AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.3 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6
Bystričany APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.8 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Bystričany-Chalmová - Nitra AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Veľké Bielice - Nitrica AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Nedašovce APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.6 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6
Bánovce nad Bebravou - Radiša AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Zlatníky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.8 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Nadlice - Bebrava AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.3 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Chynorany - Nitra AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
Malá Lehota APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.6 5-10 mm 6 5-10 mm 6 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Skýcov APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.6 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Nitrianska Streda - Nitra AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.5 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2 1-5 mm 3.2
Žikava AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.6 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Zlatno APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4
Radošina APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.6 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9
Kamanová AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.4 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6
Horné Lefantovce APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.4 5-10 mm 6.5 5-10 mm 6.5 5-10 mm 6.5 5-10 mm 6.6
Zlaté Moravce - Hostiansky potok AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.9 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9
Čab-Sila - Radošinka AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.5 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4
Zbehy - Andač AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.5 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5
Tesárske Mlyňany APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.1 10-20 mm 10.3 10-20 mm 10.3 10-20 mm 10.3 10-20 mm 10.3
Vieska nad Žitavou - Žitava AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9 5-10 mm 8.9
Mochovce AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.3 10-20 mm 11.2 10-20 mm 11.2 10-20 mm 11.2 10-20 mm 11.3
Lehota APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 10-20 mm 11 10-20 mm 11 10-20 mm 11 10-20 mm 11
Nitra - Janíkovce AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.8 5-10 mm 8.6 5-10 mm 8.6 5-10 mm 8.6 5-10 mm 8.6
Rastislavice APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.6 10-20 mm 10.2 10-20 mm 10.2 10-20 mm 10.2 10-20 mm 10.2
Vlkas - Žitava AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.9 5-10 mm 7.1 5-10 mm 7.1 5-10 mm 7.1 5-10 mm 7.1
Veľké Lovce AWS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 5.4 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8
Priemery: 1-5 mm 1.5 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9
Povodie Hron
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Telgárt AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Pohorelá APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Polomka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Pohronská Polhora APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Michalová - Rohozná AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Brezno - Hron AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Čierny Balog - Vydrovo AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Brezno AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Čierny Balog - Dobroč APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Čierny Balog - Čierny Hron AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jarabá APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8
Jasenie - Jaseniansky potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Jasenie APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Chata pod Hrbom APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Ľubietová - Hutná AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Slovenská Ľupča APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Donovaly AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Motyčky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Staré Hory - Ramžiná AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Staré Hory - Starohorský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Dolný Harmanec - Harmanec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Dolný Harmanec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Banská Bystrica - Bystrica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Banská Bystrica - Tajovský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Králiky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Banská Bystrica AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Banská Bystrica - Hron AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sliač - letisko AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Detvianska Huta APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Poľana (Očová-Pajta) APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Vígľaš - Pstruša AWS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 9.1 5-10 mm 9.4 5-10 mm 9.4 5-10 mm 9.4 5-10 mm 9.4
Hrochoť APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Dobrá Niva APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.3 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8
Zvolen - Slatina AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4 1-5 mm 4
Hronská Breznica - Jasenica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Močiar APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.6 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8
Kremnické Bane AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4
Handlová - Nová Lehota APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8 1-5 mm 1.8
Žiar nad Hronom AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Žiar nad Hronom - Hron AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Kľak APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 2.8 1-5 mm 2.8 1-5 mm 2.8 1-5 mm 2.8
Žarnovica APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.2 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5
Brehy - Hron AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.7 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4 5-10 mm 8.4
Veľké Kozmálovce - Hron AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.4 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6
Starý Tekov - Perec AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.5 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Pukanec APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.2 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Žemberovce APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 6.8 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8 5-10 mm 8.8
Levice APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.6 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Jur nad Hronom - Hron AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 4.4 5-10 mm 6 5-10 mm 6 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Kalinčiakovo - Sikenica AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.5 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Farná APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.9 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Kamenín - Hron AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Kamenica nad Hronom APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Telgárt - Hron AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 1-5 mm 1.2 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Povodie Ipeľ
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Málinec AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.6
Málinec pod VN - Ipeľ AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Kalinovo - Ipeľ AHS 21.05.2022 05:00 5-10 mm 5.9 5-10 mm 5.9 5-10 mm 5.9 5-10 mm 5.9 5-10 mm 5.9
Divín - Budinský potok AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Divín - prevod vody z VN Mýtna AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Budiná APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4
Lučenec - Boľkovce AWS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8
Prša - Suchá AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Holiša - Ipeľ AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Lučenec - Tuhársky potok AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Ožďany APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8 1-5 mm 3.8
Radzovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lipovany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Horný Tisovník - Tisovník AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horný Tisovník APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 8 5-10 mm 8 5-10 mm 8 5-10 mm 8 5-10 mm 8
Dolná Strehová - Tisovník AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Bušince APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6
Ľuboreč APS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.8
Želovce - Krtíš AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Stredné Plachtince - Španí Laz APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6
Dolné Plachtince AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Kosihy nad Ipľom - Veľký potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Bzovík AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8
Senohrad APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2
Plášťovce - Krupinica AHS 21.05.2022 05:00 5-10 mm 6.9 5-10 mm 6.9 5-10 mm 6.9 5-10 mm 6.9 5-10 mm 6.9
Plášťovce - Litava AHS 21.05.2022 05:00 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4
Banská Štiavnica AWS2 21.05.2022 05:00 1-5 mm 3.7 10-20 mm 11.5 10-20 mm 11.5 10-20 mm 11.5 10-20 mm 11.5
Ladzany APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8
Dudince AWS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5
Horné Semerovce - Štiavnica AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5
Sazdice - Búr AHS 21.05.2022 05:00 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Lontov APS2 21.05.2022 05:00 5-10 mm 5.7 5-10 mm 5.7 5-10 mm 5.7 5-10 mm 5.7 5-10 mm 5.7
Salka - Ipeľ AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Priemery: 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Povodie Slaná
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vyšná Slaná APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dobšiná, hydrocentrála - odpadový kanál AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dobšiná - Dobšinský potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gemerská Poloma - Slaná AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rožňava AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Slavošovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kunova Teplica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9
Plešivec - Štítnik AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Muránska Huta - Predná Hora APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Muránska Zdychava-lazy APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Revúca AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Revúca - Zdychava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bretka - Slaná AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bretka - Muráň AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ratková AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Skerešovo APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Štrkovec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Behynce - Turiec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lenartovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Tisovec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Klenovec APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Hnúšťa-Likier - Rimava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavské Brezovo APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Lom nad Rimavicou AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Kokava nad Rimavicou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Kokava nad Rimavicou - Rimavica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Rimavská Sobota AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Hajnáčka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Hostice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jesenské - Gortva AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Teplý Vrch APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Seč - Blh AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vlkyňa - Rimava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Povodie Bodva
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štós - Kúpele AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Medzev AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Moldava nad Bodvou AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Malá Ida APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Buzica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Turňa nad Bodvou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Silica AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Hosťovce - Bodva AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Povodie Hornád
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vernár APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Gánovce AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hranovnica - Hornád AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hrabušice APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Spišská Nová Ves - Holubnica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Uloža APS2 21.05.2022 05:00             0-1 mm 0
Spišské Vlachy AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Dobšinská Ľadová Jaskyňa APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Stratená - Hnilec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Mlynky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rudňany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Nálepkovo APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Švedlár AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Smolník APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gelnica APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Lipovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Kojšovská hoľa AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Košická Belá APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Klenov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Torysky APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Brezovica nad Torysou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Jakubovany AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Prešov - Planetárium APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Prešov - Torysa AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Osikov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Demjatá - Sekčov AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kapušany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Zlatá Baňa AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Ploské APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Herľany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Svinica - Svinický potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vyšný Čaj APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Košice - Podhradová AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Košice - letisko AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.5
Milhosť APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Povodie Bodrog
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Snina - Pčolinka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Habura APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Medzilaborce AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Starina APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Koškovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Osadné AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Papín APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Zemplínske Hámre APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kamenica nad Cirochou AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Strážske APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce-Stráňany - Laborec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce-Žabjany - prítok do VN AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Zboj APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kolbasov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Klenová APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Podhoroď APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Orechová AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vysoká nad Uhom AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Remetské Hámre APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ižkovce - Laborec AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sobrance - Sobranecký potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Malcov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Cigeľka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bardejov AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Bardejov - Topľa AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Regetovka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kurimka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Marhaň - Topľa AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Okrúhle APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Kuková APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Hanušovce nad Topľou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Nižná Polianka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Roztoky AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Svidník - Ondava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Dlhoňa APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Nižný Komárnik APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Svidník - Ladomírka AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stropkov - Tisinec AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Turany nad Ondavou APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6
Oľka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Slovenská Kajňa APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Čaklov AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Banské APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Horovce - Ondava AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dargov APS2 21.05.2022 05:00       0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Trebišov - Milhostov AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hraň APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Budkovce APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Leles APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Veľké Trakany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Somotor AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Slanská Huta APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michaľany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Povodie Poprad
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štrbské Pleso AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Tatranská Polianka AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Svit - Mlynica AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Poprad AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Poprad-Veľká - Velický potok AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Poprad-Matejovce I - Poprad AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Tatranská Lomnica AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stará Lesná AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Kežmarok APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kežmarok - Poprad AHS 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rakúske lúky - horáreň Fľak APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ihľany-Majerka APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Podolínec AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jarabina APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Jakubany APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Plaveč AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Tatranská Javorina AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6
Osturňa APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Reľov APS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Červený Kláštor AWS2 21.05.2022 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť komplenté a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.