Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 2.10.2022 18:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Brestovec - Brestovský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2 1-5 mm 2.5
Myjava - Myjava AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.5 5-10 mm 7.4 5-10 mm 7.4 5-10 mm 7.4 5-10 mm 7.9
Myjava AWS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.8 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 7.9 5-10 mm 8.5
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 2.2 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.9 5-10 mm 8.4
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1
Brezová pod Bradlom APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.2
Jablonica - Myjava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Jablonica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.9
Vrbovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 2.3
Vrbovce - Teplica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sobotište - Teplica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.8
Kunov - Teplica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Senica - Kunov AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.4
Smrdáky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.2
Šaštín-Stráže - Myjava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.8
Šaštín - Stráže APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.3
Skalica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8 1-5 mm 4.8
Radošovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.1
Holíč AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Kopčany - Morava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4
Moravský Svätý Ján AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.1
Plavecký Peter APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6 1-5 mm 2.1
Sološnica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5
Rohožník - Rudavka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Záhorská Ves - Morava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vysoká pri Morave - Morava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Pernek APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Zohor - Suchý potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.7
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3
Bratislava - Koliba APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.3
Bratislava - Koliba AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4
Bratislava - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2
Hamuliakovo - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Dobrohošť - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2
Gabčíkovo AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.5
Gabčíkovo - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.9
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Hurbanovo AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8
Gbelce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Mužla AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.8
Štúrovo - Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.6
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.4
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.1
VN Čierny Váh APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 6.4
Vyšná Boca APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Malužiná - Boca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 4.7
Kráľová Lehota - Boca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.7
Kráľová Lehota - Hybica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2
Dovalovo - Dovalovec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.2
Podbanské AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 1-5 mm 2.1
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Podtureň - Jamníček AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.5
Iľanovo - Iľanovianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.9
Demänovská Dolina - Jasná APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.9
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 1.6
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Huty APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.5
Prosiek - Prosiečanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.5
Vlachy - Kľačianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Bešeňová - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8
Liptovská Osada AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7
Podsuchá - Revúca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2
Hubová - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8
Ľubochňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3
Oravská Lesná AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.1
Zákamenné - Biela Orava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5
Novoť APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.8
Lokca - Biela Orava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1
Lokca APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.1
Mútne APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.2
Oravské Veselé AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.1
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 2.2
Oravská Polhora APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.2
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.5
Rabča AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Zubrohlava - Polhoranka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.5
Jablonka - Piekielnik AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2
Trstená - Jelešňa AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5
Tvrdošín - Orava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 3.6
Oravice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 5-10 mm 5
Liesek AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 4
Trstená - Oravica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9
Zuberec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 3
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.2
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.4
Oravský Podzámok AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.4
Oravský Podzámok - Orava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 4
Zázrivá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.3
Párnica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.6
Párnica - Zázrivka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.6
Turčianska Štiavnička APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Turček APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1
Turček - Turiec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7
Ivančiná - Turiec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Turčianske Teplice - Teplica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5
Turčianske Teplice AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Háj - Somolický potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7
Mošovce - Čierna voda AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Kláštor pod Znievom APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8
Blatnica - Gaderský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Blatnica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Žabokreky (pri Martine) AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Martin - Turiec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Martinské hole APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.6
Martin - Pivovarský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2
Turany - Čiernik AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Strečno - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.9
Terchová - Vrátna dolina APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 4.5
Belá - Beliansky potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7
Stráža - Varínka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7
Žilina-Vlčince AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.7
Makov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.9
Klokočov - Predmieranka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.2
Turzovka AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.8
Turzovka - Kysuca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.4
Skalité APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Čadca - Čierňanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2
Čadca - Kysuca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.4
Čadca-Horelica AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3
Nová Bystrica - Bystrica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.2
Stará Bystrica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 5-10 mm 5.7
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.7
Horný Vadičov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.8
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3
Nesluša APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.7
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Rajecká Lesná APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.7
Šuja - Rajčanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5
Rajec - Čerňanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Stránske APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5
Poluvsie - Rajčanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2
Lietava - Majer - Lietavka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Dolný Hričov AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Bytča - Petrovička AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.9
Brvnište APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.9
Jasenica - Papradnianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Prečín - Domanižanka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Považská Bystrica-Mošteník AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Považská Bystrica - Kúnovec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Vydrná - Petrinovec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2
Dohňany - Biela voda AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Tŕstie AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Visolaje - Pružinka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Beluša AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Zubák APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Košecké Podhradie APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8
Horné Srnie - Vlára AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Horné Srnie APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1
Horná Súča APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Trenčianske Teplice AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Trenčín AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.3 1-5 mm 2
Selec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Bošáca - Zabudišová APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.6
Lubina - Hrnčiarové APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Hrádok - Hrádocký potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1
Krajné APS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 4 5-10 mm 9.8 5-10 mm 9.8 5-10 mm 9.8 10-20 mm 10.5
Čachtice - Jablonka AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.7
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 2.9 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7 1-5 mm 4.1
Dobrá Voda APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1
Jaslovské Bohunice AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.6
Smolenice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.7
Hlohovec - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Častá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1
Siladice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Biely Kostol APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Modra - Piesok AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Slovenský Grob AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.1
Malý Javorník AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.2
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Vajnory - Račiansky potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bratislava - letisko AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Blahová APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kráľová pri Senci AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Sládkovičovo APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Šaľa - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Žihárec AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Kolárovo APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Kolárovo - Váh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Priemery: 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.6
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Zliechov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Valaská Belá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Chvojnica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6
Nitrianske Pravno - Nitra AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8
Čierna Lehota APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Ráztočno APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6
Liešťany - Nitrica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.4
Prievidza - Nitra AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Prievidza AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Handlová - Handlovka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2
Nitrianske Rudno APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Motešice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7
Nováky - Lehotský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3
Uhrovec AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1
Bystričany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Bystričany-Chalmová - Nitra AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Veľké Bielice - Nitrica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Nedašovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Bánovce nad Bebravou - Radiša AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5
Zlatníky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Nadlice - Bebrava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Chynorany - Nitra AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Malá Lehota APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Skýcov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.7
Nitrianska Streda - Nitra AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.4
Žikava AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8
Zlatno APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8
Radošina APS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.8
Kamanová AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 2.1
Horné Lefantovce APS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 2
Zlaté Moravce - Hostiansky potok AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.4
Čab-Sila - Radošinka AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Zbehy - Andač AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Tesárske Mlyňany APS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.9
Vieska nad Žitavou - Žitava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Mochovce AWS2 02.10.2022 18:00 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.4
Lehota APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Nitra - Janíkovce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Rastislavice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Vlkas - Žitava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Veľké Lovce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Priemery: 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.4 1-5 mm 1.1
Povodie Hron
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Telgárt AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3
Telgárt - Hron AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.7
Pohorelá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 5-10 mm 5.3
Polomka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.2
Pohronská Polhora APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5
Michalová - Rohozná AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2
Brezno - Hron AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Čierny Balog - Vydrovo AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6
Brezno AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Čierny Balog - Dobroč APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Čierny Balog - Čierny Hron AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Jarabá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3
Bystrá - Bystrianka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Jasenie - Jaseniansky potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Jasenie APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Dubová - Hron AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Chata pod Hrbom APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Ľubietová - Hutná AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6
Donovaly AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Motyčky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1
Staré Hory - Starohorský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Dolný Harmanec - Harmanec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.7
Dolný Harmanec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.9
Banská Bystrica - Bystrica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Banská Bystrica - Tajovský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Králiky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9
Banská Bystrica AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Banská Bystrica - Hron AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sliač - letisko AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Detvianska Huta APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1
Poľana (Očová-Pajta) APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Vígľaš - Pstruša AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hrochoť APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Dobrá Niva - Neresnica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dobrá Niva APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Hronská Breznica - Jasenica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Močiar APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Kremnické Bane AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3
Handlová - Nová Lehota APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Žiar nad Hronom AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Kľak APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Žarnovica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Pukanec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Žemberovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Levice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.7
Kalinčiakovo - Sikenica AHS 02.10.2022 18:00 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2
Kamenica nad Hronom APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.3
Povodie Ipeľ
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Málinec AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Divín - prevod vody z VN Mýtna AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Budiná APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Cinobaňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Lučenec - Boľkovce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Prša - Suchá AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Holiša - Ipeľ AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ožďany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Radzovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Lipovany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horný Tisovník - Tisovník AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Horný Tisovník APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dolná Strehová - Tisovník AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Bušince APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ľuboreč APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Želovce - Krtíš AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stredné Plachtince - Španí Laz APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dolné Plachtince AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Čelovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Krupina - Krupinica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Bzovík AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Senohrad APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Plášťovce - Krupinica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Plášťovce - Litava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Banská Štiavnica AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Ladzany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dudince AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horné Semerovce - Štiavnica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Lontov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Salka - Ipeľ AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Povodie Slaná
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vyšná Slaná APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Vyšná Slaná - Slaná AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Dobšiná, hydrocentrála - odpadový kanál AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Dobšiná - Dobšinský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Gemerská Poloma - Slaná AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2
Rožňava AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Slavošovce APS2 02.10.2022 18:00          0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3
Kunova Teplica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2
Plešivec - Štítnik AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Muránska Huta - Predná Hora APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3
Muránska Zdychava-lazy APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Revúca - Zdychava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Bretka - Muráň AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ratková AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Skerešovo APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Štrkovec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Lenartovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Muráň - Hrdzavý potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Tisovec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Klenovec APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Hnúšťa-Likier - Rimava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavské Brezovo APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Lom nad Rimavicou AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Kokava nad Rimavicou APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4
Kokava nad Rimavicou - Rimavica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Rimavská Sobota AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hajnáčka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hostice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jesenské - Gortva AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Drienčany - Blh (nad VN Teplý Vrch) AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Teplý Vrch APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Seč - Blh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Povodie Bodva
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štós - Kúpele AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Medzev AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Moldava nad Bodvou - Bodva AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Moldava nad Bodvou AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Malá Ida APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 1-5 mm 3.4
Buzica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Turňa nad Bodvou APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Silica AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Hosťovce - Bodva AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.5
Povodie Hornád
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vernár APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.9
Gánovce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Hranovnica - Hornád AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 2 5-10 mm 5.1
Hrabušice APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3
Hrabušice - Hornád AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3
Uloža APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7
Spišské Vlachy AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Krompachy - Slovinský potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.4
Dobšinská Ľadová Jaskyňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2
Mlynky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Rudňany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6
Nálepkovo APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.8
Švedlár AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.7
Smolník APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Gelnica APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Lipovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.8
Kojšovská hoľa AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 1.3
Košická Belá APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Klenov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Torysky APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.6
Brezovica nad Torysou APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 3.3
Torysa - Torysa AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3
Sabinov - Torysa AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Jakubovany AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.6
Prešov - Planetárium APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1 1-5 mm 1.4
Prešov - Sekčov AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Osikov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.8
Kapušany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Kokošovce - Delňa AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Zlatá Baňa AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Ploské APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Herľany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 4.6
Svinica - Svinický potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.7
Vyšný Čaj APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.7
Košice - Podhradová AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.9
Košice - letisko AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 1-5 mm 1.4 5-10 mm 6.6
Milhosť APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.9
Povodie Bodrog
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Habura APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.6 1-5 mm 3 10-20 mm 10
Medzilaborce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.4 1-5 mm 3.9
Starina APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.4
Snina - Cirocha AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1 1-5 mm 2.3
Koškovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.5
Osadné AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5 5-10 mm 6.5
Papín APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.6
Zemplínske Hámre APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.1
Kamenica nad Cirochou AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.3
Humenné - Laborec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Strážske APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8
Michalovce AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.7
Zboj APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3 1-5 mm 3.6 10-20 mm 14.9
Kolbasov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 1-5 mm 1.6 10-20 mm 15.8
Klenová APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 1-5 mm 2.5 5-10 mm 8.6
Podhoroď APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.5
Orechová AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8
Vysoká nad Uhom AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Remetské Hámre APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.9 1-5 mm 2.9
Lekárovce - Uh AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4
Ižkovce - Laborec AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Malcov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 1-5 mm 3.7
Cigeľka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 5-10 mm 9.5
Bardejov AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 3
Bardejovská Dlhá Lúka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.1
Regetovka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.6 10-20 mm 10.1
Kurimka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 4.9
Okrúhle APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.6 1-5 mm 3.4
Kuková APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.1
Hanušovce nad Topľou APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 1
Nižná Polianka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.6 5-10 mm 7.7
Roztoky AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 5-10 mm 6.2
Dlhoňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.1 10-20 mm 10
Nižný Komárnik APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 5-10 mm 8.5
Stropkov - Tisinec AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.1
Turany nad Ondavou APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.9
Oľka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 1-5 mm 3.7
Miňovce - Ondava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.7
Slovenská Kajňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7
Čaklov AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.8
Banské APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.7
Horovce - Ondava AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Dargov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Trebišov - Milhostov AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Hraň APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 1-5 mm 2.3
Budkovce APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Leles APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.6 5-10 mm 9.1
Veľké Trakany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 5-10 mm 9.8
Somotor AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.7
Streda nad Bodrogom - Bodrog AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.8
Slanská Huta APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.9 1-5 mm 2.9 1-5 mm 4.8
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.8 1-5 mm 4.1
Povodie Poprad
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štrbské Pleso AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 4.9
Tatranská Polianka AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.2
Batizovce - Velický potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.4
Mengusovce - Poprad AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.9
Svit - Mlynica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2
Poprad AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.1
Poprad-Veľká - Velický potok AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2
Poprad-Matejovce I - Poprad AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5
Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.8 5-10 mm 9.4
Tatranská Lomnica AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.8
Stará Lesná AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 3.2
Kežmarok - Ľubica AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.7
Kežmarok APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.6
Rakúske lúky - horáreň Fľak APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 5-10 mm 9.9
Ihľany-Majerka APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 5-10 mm 5.4
Podolínec AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 5-10 mm 9.2
Nižné Ružbachy - Poprad AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1 5-10 mm 8.8
Hniezdne - Kamienka AHS 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 5-10 mm 8.9
Jarabina APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 10-20 mm 12.7
Jakubany APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 3.3
Plaveč AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 3.4
Tatranská Javorina AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 1-5 mm 2.7
Osturňa APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 5-10 mm 5.2
Reľov APS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 1-5 mm 3.4
Červený Kláštor AWS2 02.10.2022 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 1-5 mm 4.2
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.6
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť komplenté a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.