logo INCA-CELogá EU

 
Načítavajú sa produkty INCA...
Animácia
1 2 3 4 5
Základná vrstva
Dátové vrstvy
Topografické vrstvy
Doplnkové informácie - Čas je zobrazovaný v UTC
- Aktualizácia každú hodinu
- Rozlíšenie 1x1km
 
Po kliknutí na jednu vybranú oblasť na mape sa otvorí nové okno, v ktorom sa načítajú produkty INCA.     
 

 Dostupných je 7 nasledujúcich oblastí:

 Slovensko, juhozápad, severozápad, juh, sever, juhovýchod a severovýchod

Popis systému INCA