Prehľad počasia za mesiac

Synoptický prehľad za mesiac január 2023

Na začiatku obdobia prúdil k nám od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. 3.1. smeroval cez našu oblasť ďalej na juhovýchod zrážkovo nevýrazný studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval z Baltu nad západné Rusko. Za ním sa k nám od juhozápadu rozšíril okraj tlakovej výše. Po jeho severnom okraji 5.1. smeroval od západu cez strednú Európu frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval z Pobaltia ďalej na juhovýchod. Za ním sa k nám prechodne rozšíril od juhozápadu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho severnom okraji 7.1. smeroval cez Nemecko a Poľsko ďalej na východ okludovaný frontálny systém a do našej oblasti sa obnovil prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Na začiatku druhého januárového týždňa sa naša oblasť nachádzala na južnom okraji rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Nórskym morom. V priebehu 10.1. a 11.1. sa k nám od juhozápadu a západu prechodne rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku. Ten neskôr zoslabol a do 14.1. sme sa nachádzali zväčša medzi rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad severom Britských ostrovov alebo Nórskym morom a pásom vyššieho tlaku tiahnúcim sa z Pyrenejského poloostrova cez Balkán a nad južnú časť európskeho Ruska. V závere týždňa nás opäť ovplyvňoval južný okraj rozsiahlej tlakovej níže, ktorej stred sa presunul zo Škótska nad južnú Škandináviu. Zároveň k nám postúpil od západu frontálny systém, ktorý rýchlo okludoval. V pondelok 16.1. sa v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu siahajúcej zo Škandinávie a nad centrálne Stredomorie sa nad našou oblasťou vlnil studený front. 17.1. postupovala v tejto rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu od juhozápadu cez naše územie frontálna vlna. V stredu 18.1. ovplyvnil počasie v našej oblasti studený front spojený s podružnou tlakovou nížou, ktorej stred sa presunul z našej oblasti ďalej na severovýchod. Vo štvrtok 19.1. a v piatok 20.1. naďalej zasahovala zo severnej Európy cez strednú Európu a nad Stredomorie rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. V nej sa nad našou oblasťou vlnil studený front. V sobotu 21.1. zasahoval od juhozápadu nad našu oblasť okraj tlakovej níže zo stredom nad Jadranským morom. V nedeľu 22.1. postúpil cez našu oblasť ďalej na severozápad teplý front spojený s tlakovou nížou nad centrálnym Stredomorím. Za ním k nám od juhovýchodu začal prúdiť teplejší vzduch. Na začiatku posledného januárovho týždňa počasie u nás ovplyvňoval pás vyššieho tlaku vzduchu, ktorý sa tiahol z Atlantiku, cez Baltskú oblasť až nad Rusko. Po jeho okraji k nám spočiatku prúdil od východu teplejší, od stredy postupne chladnejší vzduch. V druhej polovici týždňa k nám postupne od juhu až juhovýchodu zasahovala tlaková níž. Počas víkendu jej vplyv postupne zoslabol a od západu sa do našej oblasti rozšíril výbežok tlakovej výše. Dňa 30.1. postupoval od severozápadu do karpatskej oblasti oklúzny front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva z Nórskeho mora nad Fínsko. Dňa 31.1. po okraji rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže nad severnou Európou k nám od severozápadu prúdil morský vzduch. V priebehu dňa k nám postúpil ďalší okludujúci frontálny systém.
VYDAL: SHMÚ, OMPaV, CS 1.2.2023 14:12 SEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.