SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na HmlaVietor na horách Zobraziť výstrahy

Kontakt

Logo SHMÚ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17
833 15 Bratislava


Generálny riaditeľ
RNDr. Martin Benko, PhD.


Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 
+421 2 59 415 361, e-mail: shmu-gr@shmu.sk


Spojovateľ
tel.:
 +421 2 59 415 111


Ekonomika a správa majetku
tel.: 
+421 2 59 415 486, e-mail: ekonomicke@shmu.sk


 

Fakturačné údaje:

IČO: 00 156 884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Bežný účet - Tržby: SK19 8180 0000 0070 0039 1672
Bežný účet - Transfer: SK15 8180 0000 0070 0039 1744Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Žilina
Bôrická cesta 103
011 13 Žilina
Mapa


 

Najžiadanejšie kontakty​

 • Predpoveď počasia a meteorologické výstrahy

  tel.: 0988 500 015, e-mail: ovp@shmu.sk
  cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania
 • Informácie o stave počasia v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 129, e-mail: oks@shmu.sk
 • Informácie o množstve vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti, výstavbu mostov, ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 109, e-mail: hydroPV_BA@shmu.sk

  RS Banská Bystrica: tel.: +421 48 4729 643, e-mail: hydroPV_BB@shmu.sk 
  RS Košice: tel.: +421 55 7961 714, e-mail: hydroPV_KE@shmu.sk
  RS Žilina: tel.: +421 41 7077 515, e-mail: hydroPV_ZA@shmu.sk
 • Informácie o kvalite vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (rekonštrukcie a výstavba ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 296, e-mail: hydroKV_BA@shmu.sk
 • Posúdenie projektov spadajúcich pod výzvu OP-KŽP 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
  (preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom
  OPKZP-PO2-SC211-2017-18)

  tel.: +421 2 59 415 404, e-mail: opkzp@shmu.sk 
 • Oznamovacia povinnosť – Súhrnná evidencia o vodách (nakladanie s vodami) a Národný register znečisťovania

  tel.: +421 2 59 415 291, e-mail: oznamovaciapovinnost@shmu.sk
 • Hydrologické predpovede a výstrahy

  Bratislava: mobil: Prac. dni: +421 917 633 979 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 918 131 596 (od 14:00 do 6:00 hod.); Víkendy, Sviatky: +421 917 633 979 (od 6:00 do 18:00 hod. - deň), +421 918 131 596 (od 18:00 do 6:00 hod. - noc), e-mail: hips@shmu.sk
  RP Banská Bystricamobil: Prac. dni: +421 918 976 924 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 908 455 081 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 908 455 081, e-mail: hipsbb@shmu.sk
  RP Košice: tel.: +421 55 6333 022,  mobil: Prac. dni: +421 918 976 923 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 907 723 148 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 907 723 148, e-mail: hipske@shmu.sk
  RP Žilina: tel.: +421 41 7077 511, mobil: Prac. dni: +421 918 976 922 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 905 475 334 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 905 475 334, e-mail: hipsza@shmu.sk
 • Objednávky produktov a služieb

  tel.: +421 2 59 415 239; +421 2 59 415 248, e-mail: obchod@shmu.sk
 • Styk s verejnosťou (exkurzie) a s médiami (hovorca)

  tel.: +421 2 59 415 199, e-mail: shmu@shmu.sk