​Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023.


iro
     

Rizikové obce boli určené metodikou 
Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zlou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách. 

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formáte .xls

 
Bratislavský kraj Prešovsky kraj
Banskobystrický kraj Trenčiansky kraj
Košický kraj Trnavský kraj
Nitriansky kraj Žilinský kraj
 
Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
  Banskobystrický kraj            
               
Banskobystrický Banská Bystrica 508454 Badín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508438 Banská Bystrica ORKO 3 PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021);
BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021)
Lokálne kúreniská, cestná doprava 
Banskobystrický Banská Bystrica 508519 Čerín   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508543 Dolná Mičiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508616 Hiadeľ   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508632 Horná Mičiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508641 Horné Pršany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508659 Hrochoť   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508713 Kordíky   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 557277 Kynceľová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508748 Ľubietová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 580244 Malachov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508781 Môlča ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508861 Podkonice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508918 Poniky ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508942 Priechod   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508969 Riečka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508977 Sebedín-Bečov   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508985 Selce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509001 Slovenská Ľupča   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509019 Staré Hory ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509027 Strelníky   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509035 Špania Dolina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509060 Tajov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516627 Banská Belá   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516643 Banská Štiavnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 517143 Podhorie   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 517178 Prenčov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516597 Svätý Anton   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508446 Bacúch   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508462 Beňuš ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508489 Braväcovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508497 Brezno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 557251 Bystrá ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508527 Čierny Balog ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508535 Dolná Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508608 Heľpa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508624 Horná Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508667 Hronec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508705 Jasenie ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508772 Michalová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508811 Mýto pod Ďumbierom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508845 Osrblie ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508853 Podbrezová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508870 Pohorelá ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508888 Pohronská Polhora   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508900 Polomka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508934 Predajná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509043 Šumiac ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509051 Telgárt ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509086 Valaská ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509094 Vaľkovňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509124 Závadka nad Hronom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518263 Detva   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518271 Detvianska Huta   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518379 Dúbravy   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518450 Horný Tisovník   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518468 Hriňová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 511510 Látky   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 511731 Podkriváň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518921 Vígľaš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518212 Bzovík   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518417 Hontianske Nemce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518557 Krupina   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518735 Sebechleby   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511226 Ábelová   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511234 Belina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557315 Biskupice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511251 Boľkovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 558273 Bulhary ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511293 Buzitka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511323 Čakanovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511331 Čamovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511358 Divín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511366 Dobroč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511391 Fiľakovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511404 Fiľakovské Kováče ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557331 Gregorova Vieska   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511421 Halič   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511439 Holiša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511463 Jelšovec   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511480 Kalonda ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511374 Kotmanová   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511528 Lehôtka   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511544 Lipovany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511552 Lovinobaňa   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511218 Lučenec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511579 Lupoč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511609 Mašková   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 580309 Mikušovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511625 Mučín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511641 Mýtna   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511668 Nitra nad Ipľom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511676 Nové Hony ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511692 Panické Dravce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511714 Pinciná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511722 Pleš ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511749 Podrečany   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511781 Prša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511790 Radzovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511803 Rapovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511811 Ratka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511838 Ružiná   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511846 Stará Halič   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511854 Šávoľ ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511862 Šiatorská Bukovinka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511871 Šíd ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511897 Šurice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511901 Točnica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511919 Tomášovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511927 Trebeľovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557340 Trenč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511943 Tuhár   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511994 Veľká nad Ipľom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 512010 Veľké Dravce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557307 Vidiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511269 Breznička ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511315 Cinobaňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511340 České Brezovo   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 514900 Hrnčiarska Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 514918 Hrnčiarske Zalužany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511471 Kalinovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511498 Kokava nad Rimavicou   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511595 Málinec   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511617 Mládzovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511684 Ozdín   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511765 Poltár ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511820 Rovňany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 515591 Sušany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511978 Uhorské   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 580317 Utekáč   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 512001 Veľká Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514675 Držkovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514721 Gemer ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514756 Gemerská Ves   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525677 Gemerské Teplice   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525685 Gemerský Sad   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525766 Hucín   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525774 Chyžné ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525791 Jelšava ORKO 3 PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022);
PM
2,5: (2019, 2021, 2022);
BaP: (2019 – 2022)
Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525812 Kameňany   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525901 Licince   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525928 Lubeník ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525944 Magnezitovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 580384 Mokrá Lúka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525987 Muráň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525995 Muránska Dlhá Lúka   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526011 Muránska Lehota   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515256 Otročok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526118 Rákoš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515370 Ratková ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515400 Ratkovské Bystré   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526142 Revúca ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526151 Revúcka Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526258 Sirk ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515523 Skerešovo   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515612 Tornaľa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526321 Turčok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515833 Žiar ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557757 Abovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514501 Barca ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514519 Bátka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514535 Belín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514543 Blhovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514551 Bottovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514594 Cakov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514608 Čerenčany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514616 Čierny Potok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514624 Číž ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514632 Dolné Zahorany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514641 Dražice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514659 Drienčany   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514667 Drňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514683 Dubno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514691 Dubovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557919 Dulovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514713 Figa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514730 Gemerček ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514764 Gemerské Dechtáre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557889 Gemerské Michalovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514781 Gemerský Jablonec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514799 Gortva ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514811 Hajnáčka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514829 Hnúšťa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514837 Hodejov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514845 Hodejovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514861 Hostice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514870 Hostišovce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514888 Hrachovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514926 Hrušovo   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514934 Hubovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514942 Husiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514951 Chanava ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514969 Chrámec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514985 Ivanice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514993 Janice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515001 Jesenské ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515019 Jestice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515027 Kaloša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515035 Kesovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515043 Klenovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515060 Konrádovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515078 Kráľ ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515108 Kružno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515132 Lenartovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515141 Lenka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515183 Martinová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515230 Nová Bašta ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515248 Orávka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515264 Ožďany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515281 Pavlovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515299 Petrovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515353 Radnovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557854 Rakytník ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557765 Riečka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515426 Rimavská Baňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515442 Rimavská Seč ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514462 Rimavská Sobota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515451 Rimavské Brezovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515469 Rimavské Janovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515493 Rumince ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515540 Stará Bašta ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515566 Stránska ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515582 Studená ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515604 Sútor ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515621 Šimonovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515639 Širkovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515655 Štrkovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515663 Tachty ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515680 Tisovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515698 Tomášovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515701 Uzovská Panica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515795 Valice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515710 Včelince ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515728 Večelkov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515736 Veľké Teriakovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515744 Veľký Blh ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515752 Vieska nad Blhom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515779 Vlkyňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557901 Vyšné Valice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515817 Zádor ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557927 Zacharovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515841 Žíp ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515892 Bušince   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515914 Čeláre   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515965 Dolná Strehová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516040 Hrušov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516058 Chrastince   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516104 Kleňany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516112 Koláre   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516147 Kováčovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516163 Ľuboriečka   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516171 Malá Čalomija   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516210 Modrý Kameň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516252 Obeckov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516261 Olováry   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516295 Pôtor   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516317 Príbelce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516376 Sklabiná   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516384 Slovenské Ďarmoty   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516406 Stredné Plachtince   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516490 Veľké Zlievce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515850 Veľký Krtíš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516520 Vinica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516538 Vrbovka   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516546 Záhorce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516571 Želovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518166 Babiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518191 Breziny ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518221 Bzovská Lehôtka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518298 Dobrá Niva ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518506 Kováčová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518662 Očová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518689 Pliešovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518727 Sása ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518760 Sielnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518808 Sliač   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518158 Zvolen ORKO 3   Lokálne kúreniská, cestná doprava
Banskobystrický Zvolen 518972 Zvolenská Slatina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 581607 Brehy ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516759 Hodruša-Hámre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516805 Horné Hámre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516830 Hronský Beňadik   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517062 Malá Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517097 Nová Baňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517232 Rudno nad Hronom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517291 Tekovská Breznica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517330 Veľká Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517356 Voznica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517381 Žarnovica ORKO 3 BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517399 Župkov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516767 Hliník nad Hronom   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516791 Horná Ždaňa   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516821 Hronská Dúbrava   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516881 Jastrabá   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516970 Kremnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517038 Lovčica-Trubín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 599336 Lutila   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517135 Pitelová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517186 Prestavlky   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517216 Repište   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517267 Stará Kremnička   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517313 Trnavá Hora   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517364 Vyhne   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516589 Žiar nad Hronom   2   Lokálne kúreniská 
               
  Bratislavský kraj            
               
Bratislavský Bratislava I 528595 Bratislava-Staré Mesto ORKO 3   Cestná doprava
Bratislavský Bratislava III 529346 Bratislava-Nové Mesto ORKO 3   Cestná doprava
Bratislavský Malacky 508080 Marianka   1   Lokálne kúreniská 
               
  Košický kraj            
               
Košický Gelnica 526509 Gelnica   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 526541 Helcmanovce   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543187 Jaklovce   1   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543233 Kluknava   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543241 Kojšov   1   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543322 Margecany   1   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543365 Mníšek nad Hnilcom   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543373 Nálepkovo   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543501 Richnava   1   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543551 Smolnícka Huta ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543560 Smolník ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543659 Švedlár   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 543683 Úhorná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 526631 Závadka   2   Lokálne kúreniská 
Košický Gelnica 526649 Žakarovce   2   Lokálne kúreniská 
Košický Košice - okolie 521329 Debraď ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Košice - okolie 559873 Dvorníky-Včeláre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Košice - okolie 521396 Hačava ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Košický Košice - okolie 521949 Rudník ORKO