Projekty Úseku Hydrologická služba

Projekty v realizácii:

    Zoznam 385 projektom obnovených pozorovacích sond
     (poznámka: zoznam sa priebežne aktualizuje na základe spracovania údajov a informácii z čiastkových záverečných správ jednotlivých sond)
 

Projekty po realizácii: