Situácia a predpovede

Hydrologická situácia a predpovede dňa 12.5.2021

SITUÁCIA:

Bez zrážok. 
Na Dunaji je mierny vzostup až vzostup z topenia snehu v Alpách, na tokoch v povodiach 
Liptova je ustálenosť až mierny vzostup z topiaceho sa snehu v Tatrách. Na ostatných
tokoch je ustálenosť až pokles vodných hladín.  

VÝVOJ:

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Dunaji  
mierny vzostup, v povodí horného a stredného Váhu ustálenosť vodných hladín 
v popoludňajších hodinách vo vyšších polohách mierny vzostup z topiaceho sa snehu.
Na ostatných tokoch  Slovenska ustálenosť až pokles vodných hladín. 
Na miestach s búrkovou činnosťou možnosť lokálneho vzostupu,
hlavne na malých tokoch.

Predpoveď vodného stavu na zajtra 13.5.2021 o 6:00
Wasserstandvorhersage für Morgen
Stanica
Pegel
[cm]
Devín335
Bratislava355
Medveďov*270
Komárno*265
Štúrovo*180
Moravský Sv. Ján180
Streda nad Bodrogom530

predpoveď bola aktualizovaná 12.5.2021 08:48

predpovede sa aktualizujú o 9:00, 14:30 a 18:00.
* stanice sú ovplyvnené manipuláciou na VDG