Situácia a predpovede

Hydrologická situácia a predpovede dňa 20.4.2024

SITUÁCIA:

Zrážky vo forme dažďa, vo vyšších polohách vo forme snehu sa vyskytli na väčšine
územia Slovenska, hlavne na severe a západe od nemerateľného množstva do 10 mm, 
ojedinele viac, maximálny úhrn 14,5 mm (Chvojnica).
Na tokoch v dolnej časti stredného Váhu je ustálenosť až mierny vzostup, na Uhu
a dolnom Laborci je mierny pokles a na ostatných tokoch je ustálenosť vodných 
hladín.

VÝVOJ:

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
v povodí Myjavy, Nitry a na malokarpatských tokoch mierny vzostup a na ostatných 
tokoch ustálenosť až mierny pokles vodných hladín.

Predpoveď vodného stavu na zajtra 21.4.2024 o 6:00
Wasserstandvorhersage für Morgen
Stanica - Pegel[cm]
Devín310
Bratislava395
Medveďov*295
Komárno*280
Štúrovo*220
Moravský Sv. Ján160
Streda nad Bodrogom425
predpoveď bola aktualizovaná 20.4.2024 08:32

predpovede sa aktualizujú o 9:00, 14:30 a 18:00.
* - stanice sú ovplyvnené manipuláciou na VDG