PseudoTEMP - časové rezy

Predpoveď na 20.04.2024 až 23.04.2024

PseudoTEMP - časové rezy

 

Časové rezy vzniknú zoradením po sebe nasledujúcich pseudoTEMP-ov platných pre ten istý bod a vykontúrovaním výsledného poľa. Na osi x je v tomto prípade čas predpovede (0 až 72 hodín),na osi y je nadmorská výška (0 až 12 km). Časový rez poskytuje obraz o vývoji počasia nad daným miestom, užitočný je napríklad pri identifikácii atmosférických frontov a javov s nimi spojených.

Produkt je aktualizovaný 2-krát denne (zhruba o 04:00 a o 15:30 UTC). Aktualizácia trvá približne 15 minút, počas nej sú grafy nedostupné.