Bulletin Meteorológia a Klimatológia
Agrometeorologické a fenologické informácie - do roku 2021
Mesačný priebeh meteorologických prvkov Košice - letisko - do roku 2020