Prehľad počasia za týždeň

V pondelok 3.5. sa v chladnejšom vzduchu od západu rozšíril do našej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia od západu presúvala cez strednú Európu smerom na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu. V utorok 4.5. k nám prúdil medzi tlakovou nížou so stredom nad Severným morom a tlakovou výšou nad Balkánom a Čiernym morom od juhozápadu prechodne teplý vzduch. V stredu 5.5. od západu postúpil nad naše územie studený front, pred ním k nám prúdil ešte teplý vzduch. Vo štvrtok 6.5. sa za studeným frontom v chladnom vzduchu od juhu prechodne rozšíril okraj tlakovej výše. V piatok 7.5. postupoval cez strednú Európu na východ frontálny systém. Za studeným frontom frontálneho systému sa v sobotu 8.5. od západu presunula do našej oblasti tlaková výš. Súčasne k nám od severu zasahovala výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. V nedeľu 9.5. sa stred tlakovej výše presunul až nad Balkán a po jej zadnej strane začal prúdiť do od juhozápadu do našej oblasti teplý vzduch.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, NP 10.5.2021 14:43 LSEČ

"Prehľad počasia za týždeň" je aktualizovaný každý pondelok do 15:00 SEČ/LSEČ.