Letecká meteorológia

Prehlásenie
 
Internetová stránka slúži len ako doplnkový, neoficiálny zdroj leteckých informácií.
 
Meteorologické informácie prístupné z tejto internetovej stránky sú doplnkovým zdrojom k štandardným leteckým informáciám, poskytovaným na príslušných pracoviskách Leteckej meteorologickej služby. Uvedené informácie nie sú operatívne kontrolované ani nenahrádzajú meteorologický brífing a konzultáciu. Pre overené údaje kontaktujte priamo pracovisko CMBO Bratislava.


 

Zoznam adries pracovísk SHMÚ poskytujúcich meteorologické služby pre civilné letectvo

 

Bratislava

Centrálna MET - briefingová úradovňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letecká meteorologická služba
Jeséniova 17
833 15 BRATISLAVA
TEL: 02/48 57 42 63
alebo 02/48 57 42 62
FAX: 02/43 33 85 48
e-mail: aero.met@shmu.sk

Letecká MET stanica

TEL: 02/43 29 40 83

 szib.jpg
 

Košice

MET - briefingová úradovňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Košice
040 11 KOŠICE 11
TEL: 055/622 22 55
FAX: 055/622 22 55

Letecká MET stanica

TEL: 055/622 22 55

 lzkz.jpg
 

Poprad-Tatry

MET - briefingová úradovňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Poprad-Tatry
058 98 POPRAD
TEL: 052/776 55 51
FAX: 052/776 55 51

Letecká MET stanica

TEL: 052/776 55 51

 lztt.jpg
 

Piešťany

MET úradovňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Piešťany
921 01 PIEŠŤANY
TEL: 033/762 59 55

 lzpp.jpg


​Žilina

MET úradovňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Žilina
013 41 DOLNÝ HRIČOV
TEL: 041/557 24 27
FAX: 041/557 24 27

 lzzi.jpg

Meteorologické úradovne a letecké meteorologické stanice SHMÚ poskytujú meteorologické služby vo FIR Bratislava a na letiskách v letovej oblasti Bratislava. Meteorologické úradovne Bratislava, Košice a Poprad-Tatry poskytujú meteorologické služby:

  • pre vnútroštátne lety,
  • pre lety v oblasti EÚ,
  • pre lety z oblasti EÚ do iných oblastí ICAO.

Na ostatných letiskách sa poskytujú meteorologické služby pre vnútroštátne lety a pre lety v oblasti EÚ.