Letecká meteorológia

Prehlásenie
 
Internetová stránka slúži len ako doplnkový, neoficiálny zdroj leteckých informácií.
 
Meteorologické informácie prístupné z tejto internetovej stránky sú doplnkovým zdrojom k štandardným leteckým informáciám, poskytovaným na príslušných pracoviskách Leteckej meteorologickej služby. Uvedené informácie nie sú operatívne kontrolované ani nenahrádzajú meteorologický brífing a konzultáciu. Pre overené údaje kontaktujte priamo pracovisko CMBO Bratislava.


 

Zoznam adries pracovísk SHMÚ poskytujúcich meteorologické služby pre civilné letectvo

 

Bratislava

Centrálna MET – brífingová služobňa

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Úsek Letecká meteorologická služba
Jeséniova 17
833 15 BRATISLAVA
TEL: 02/48 57 42 63
alebo 02/48 57 42 62
FAX: 02/43 33 85 48
e-mail: aero.met@shmu.sk

Letecká meteorologická stanic

TEL: 02/43 29 40 83

 szib.jpg
 

Košice

MET – brífingová služobňa a letecká meteorologická stanica

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Košice
040 11 KOŠICE 11
TEL: 055/622 22 55
FAX: 055/622 22 55

Letecká MET stanica

TEL: 055/622 22 55

 lzkz.jpg
 

Poprad-Tatry

Letecká meteorologická stanica

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Poprad-Tatry
058 98 POPRAD
TEL: 052/776 55 51
FAX: 052/776 55 51

 lztt.jpg
 

Piešťany

Letecká meteorologická stanica

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Piešťany
921 01 PIEŠŤANY
TEL: 033/762 59 55

 lzpp.jpg


​Žilina

Letecká meteorologická stanica

Poštová adresa:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Letisko Žilina
013 41 DOLNÝ HRIČOV
TEL: 041/557 24 27
FAX: 041/557 24 27

 lzzi.jpg

Meteorologické služobne CMBO Bratislava a MBO Košice poskytujú meteorologické služby (brífing, letovú dokumentáciu) vo FIR Bratislava a pre všetky letiská v letovej oblasti Bratislava tak pre vnútroštátne lety ako aj pre lety v oblasti EÚ a pre lety z oblasti EÚ do iných oblastí ICAO.

Okrem toho pracoviská CMBO Bratislava a MBO Košice spoločne zabezpečujú predpovednú meteorologickú službu na letiskách v letovej oblasti Bratislava vydávaním letiskových predpovedí (TAF) a pristávacích  predpovedí (TREND). CMBO Bratislava zároveň zabezpečuje vydávanie ostatných predpovedí pre FIR Bratislava ako sú napr. predpoveď GAMET, eGAFOR, predpoveď regionálneho tlaku QNH a pod. CMBO Bratislava je aj pracoviskom meteorologickej výstražnej služby pre FIR Bratislava.

Letecké meteorologické stanice vykonávajú pravidelné a mimoriadne meteorologické pozorovania a merania, na základe ktorých pripravujú pravidelné letecké meteorologické správy - METAR (súčasť vysielania VOLMET) a pravidelné/mimoriadne meteorologické hlásenia - MET REPORT/SPECIAL (súčasť vysielania ATIS pre letiská Bratislava, Košice a Poprad).