Zrážkomerná sieť

Trenčiansky kraj

Trenčín
Rybany
Valaská Belá
Bystričany
Bošáca
Veľké Uherce
Vrbovce
Horná  Maríková - Modlatín
Ľubina
Brvnište
Považská Bystrica
Turá  Lúka
Beluša
Nové Mesto nad Váhom
Pruské
Ráztočno
Horná Súča
Bánovce nad Bebravou
Dubnica nad Váhom
Košariská 
Chocholná - Kykula  Palčie
Dolné Vestenice
Nová  Bošáca
Šišov
Adamovské Kochanovce
Partizánske-Malé Bielice
Nitrianske Pravno
Klátová  Nová  Ves
Slatina nad Bebravou
Lazy pod Makytou
Zubák
Selec
Červený Kamen
Myjava
Ladce
Kočovce
Pružina
Uhrovec
Mojtín
Zlatníky
Zliechov
Brezová  pod Bradlom
Dolná Poruba
Lúka nad Váhom
Valaská Belá - Gapel
Handlová - Nová Lehota
Chvojnica
Žabokreky nad Nitrou
Šípkov
Trenčianske Teplice
Motešice
Vydrná
Púchov
Kšinná 
Prečín
Nitrianske Rudno
Domaniža
Prievidza
Horné Sŕnie
Krajné
Košecké Podhradie
Handlová
Horná Poruba
Nováky
Výsek tn

Legenda
Zrážkomerná stanica - Zrážkomerná stanica