Ročné správy

  • Ročná správa o emisiách z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ročenka NEIS)

    ​2019

       Príloha - Meracie stanice monitorovacích sietí kvality ovzdušia

       2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017