Aktuality SHMÚ

Nová Správa o kvalite ovzdušia za rok 2023

1.7.2024 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | PRACOVNÍCI ODBORU KVALITA OVZDUŠIA
Nová Správa o kvalite ovzdušia za rok 2023
Radi by sme vás informovali, že na webovej stránke SHMÚ bola zverejnená nová Správa o kvalite ovzdušia, ktorá podrobne hodnotí úroveň znečistenia ovzdušia na Slovensku v roku 2023. Podrobnejšie hodnotenia jednotlivých krajov nájdete v prílohách rozdelených podľa zón a aglomerácií.
Radi by sme vás informovali, že na webovej stránke SHMÚ bola zverejnená nová Správa o kvalite ovzdušia, ktorá podrobne hodnotí úroveň znečistenia ovzdušia na Slovensku v roku 2023. Podrobnejšie hodnotenia jednotlivých krajov nájdete v prílohách rozdelených podľa zón a aglomerácií.
Správa je k dispozícii na: webstránke SHMÚ