Príklad klimatologického spracovania z meteorologickej stanice Telgárt

Príklad klimatologického spracovania z meteorologickej stanice Telgárt
Ročný režim priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu (Tmpr, Tmax a Tmin) na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000, resp. 1961-1990
Obr. 1 - Ročný režim priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu (Tmpr, Tmax a Tmin) na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000, resp. 1961-1990
Ročný režim početnosti mrazových, letných a tropických dní na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000
Obr. 2 -  Ročný režim početnosti mrazových, letných a tropických dní na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000
Ročný režim vybraných denných charakteristík teploty vzduchu na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000
Obr. 3 - Ročný režim vybraných denných charakteristík teploty vzduchu na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000 (TPMI – minimálna denná prízemná teplota vzduchu vo výške 5 cm na zemským povrchom; TAMI – minimálna denná teplota vzduchu vo výške 2 m nad zemským povrchom; TAMA – denná maximálna teplota vzduchu; TPR – denná priemerná teplota vzduchu; v °C)
Ročný režim vybraných mesačných charakteristík atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Telgárt
Obr. 4 - Ročný režim vybraných mesačných charakteristík atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000, resp. 1961-1990 (Rm – priemerný mesačný úhrn zrážok; Rmmax – maximum mesačného úhrnu zrážok; Rmmin – minimum mesačného úhrnu zrážok; Rd_max – maximálny mesačný úhrn zrážok, v mm)
 Ročný režim vybraných denných charakteristík atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Telgárt
Obr. 5 - Ročný režim vybraných denných charakteristík atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000 (Rd_pr – priemerný denný úhrn zrážok [mm]; Rd_max – maximálny denný úhrn zrážok [mm]; Rd_prob – pravdepodobnosť výskytu zrážok pre daný deň [%])
Ročný režim vybraných denných charakteristík snehovej pokrývky na meteorologickej stanici Telgárt
Obr. 6 - Ročný režim vybraných denných charakteristík snehovej pokrývky na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000 (NSP_max – maximálna výška novej snehovej pokrývky [cm]; NSP_pr – priemerná výška novej snehovej pokrývky [cm]; CSP_max – maximálna výška celkovej snehovej pokrývky [cm]; CSP_pr – priemerná výška celkovej snehovej pokrývky [cm] )
Ročný režim priemernej mesačnej oblačnosti (Obl) a mesačnej sumy trvania slnečného svitu (SS) na meteorologickej stanici Telgárt
Obr. 7 - Ročný režim priemernej mesačnej oblačnosti (Obl) a mesačnej sumy trvania slnečného svitu (SS) na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000
enný chod priemerného hodinového tlaku vzduchu P [hPa] na meteorologickej stanici Telgárt
Obr. 8 - Denný chod priemerného hodinového tlaku vzduchu P [hPa] na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1998-2007
Ročný chod priemerného mesačného tlaku vzduchu P [hPa] na meteorologickej stanici Telgárt


Obr. 9 - Ročný chod priemerného mesačného tlaku vzduchu P [hPa] na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000, resp. 1961-1990
Príklad tabelárneho a grafického spracovania priemernej rýchlosti a smeru vetra na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000
Obr. 10 - Príklad tabelárneho a grafického spracovania priemernej rýchlosti a smeru vetra na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000 (CALM – bezvetrie, N – sever, NE – severovýchod, E – východ, SE – juhovýchod, S – juh, SW – juhozápad, W – západ, NW – severozápad)
Príklad tabelárneho spracovania ročných početností vybraných charakteristických dní
Obr. 11 - Príklad tabelárneho spracovania ročných početností vybraných charakteristických dní (napr. Tmax ≥ 30 °C, ≥ 25 °C, < 0 °C, atď.) na meteorologickej stanici Telgárt (901 m n.m.) v období rokov 1951-2000