INCA-CE - popis

Predpovede rozdeľujeme podľa ich časovej dĺžky naCEEU ERDF

  • nowcasting a veľmi krátkodobé predpovede (0h až 12 h), INCA-CE
  • krátkodobé predpovede (12h až 72 h),
  • strednodobé predpovede (72h až 240 h),
  • dlhodobé predpovede (viac ako 240 h).

Krátkodobá predpoveď je na stránkach SHMÚ poskytovaná vo forme výstupov z numerického predpovedného modelu ALADIN  a strednedobá  predpoveď vo forme výstupov z modelu ECMWF. Pre potreby nowcastingu a veľmi krátkodobej predpovede počasia sa SHMÚ rozhodol zverejniť niektoré produkty zo systému INCA, ktorý je implementovaný na SHMÚ v rámci projektu INCA-CE.

Projekt INCA-CE je spolupráca 16 partnerov z 8 krajín strednej Európy. Partnerstvo zahŕňa 7 národných a regionálnych meteorologických služieb, jeden výskumný ústav a 8 regionálnych inštitúcií v oblasti hydrológie, civilnej ochrany a údržby ciest. Vedúci partner projektu je Centrálny inštitút pre Meteorólogiu a Geodynamiku vo Viedni. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.inca-ce.eu.

Nowcastingom nazývame okamžitú predpoveď na obdobie približne 2 hodín. Táto predpoveď je založená na kombinácii posledných dostupných pozorovaní stavu atmosféry a predpovedí atmosférického modelu (v našom prípade ALADIN). Jej cieľom je skvalitnenie predpovedí atmosférického modelu, presnejšia lokalizácia nebezpečných javov a ich presnejšie určenie v čase. Prvým krokom nowcastingu je presná analýza existujúceho stavu počasia. Následne je analýza extrapolovaná na základe štatisticko-fyzikálnych metód na niekoľko hodín dopredu.

Systém INCA je súbor programov, ktoré umožňujú kombinovať analýzu meteorologických prvkov, ich nowcasting (predpoveď na 2 hod.) a veľmi krátkodobú predpoveď (až na 12 hodín) v rozlíšení 1km v horizontálnom smere a približne 100m v smere vertikálnom. Analýza meteorologických prvkov sa realizuje z nasledovných vstupov:

Tieto vstupy sa kombinujú tak, aby výsledná analýza čo najpresnejšie reprezentovala aktuálny stav počasia v geografickej oblasti systému INCA. Analýza, nowcasting a veľmi krátkodobá predpoveď teploty, rýchlosti a smeru vetra sa realizujú každú hodinu. Dáta na stránke sa aktualizujú v každej 30-tej minúte. Tento systém je neustále vo vývoji a preto je možný výskyt chýb a nepresností. Tieto sú spojené s možným výpadkom meteorologických pozorovaní, prípadne sú zapríčinené v nedokonalosti metód, ktoré sa pri analýze používajú. Na odstránení týchto nedostatkov a zlepšovaní výstupov sa neustále pracuje.

Technologický a vedecký pokrok v oblasti nowcastingu v posledných 10 rokoch otvoril nové možnosti pre skvalitnenie bezpečnosti života verejnosti, pre zvýšenie bezpečnosti pri riadení činností závislých na počasí a pri zlepšení ochrany životného prostredia. Produkty nowcastingu umožňujú zvýšenie ekonomickej efektivity služieb poskytovaných verejným a súkromným sektorom, ktoré sú závislé na počasí.