SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

18 SEP 2019

Slovenský hydrometeorologický ústav podporuje globálny klimaticky štrajk

SHMÚ | 18.9.2019 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

Dvadsiateho septembra tohto roku vyjdú na celom svete do ulíc tisícky ľudí, aby štrajkovali za rozhodnejšie a efektívnejšie riešenie prebiehajúcej zmeny klímy.

Heslom „Náš dom je v plameňoch – začnime sa tak správať“ sa začala globálna výzva k zapojeniu sa do štrajku, ktorého cieľom je rázna demonštrácia za požiadavku klimatickej spravodlivosti pre všetkých ľudí i všetko živé na našej planéte. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ako jedna z rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zodpovedajúca okrem iného aj za komplexný monitoring dlhodobej premenlivosti počasia a klímy, odpovedá na výzvu hnutia mladých Fridays for Future a vyjadruje podporu globálnemu klimatickému štrajku, ktorý sa uskutoční od 20. do 27. septembra 2019.

Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý v rámci svojej pôsobnosti a svojich kompetencií ako jediná štátna inštitúcia vykonáva komplexný monitoring stavu klimatického systému Slovenskej republiky, sa už niekoľko desaťročí zasadzuje za odborne kvalitné vzdelávanie a disemináciu korektných informácií o prebiehajúcej zmene klímy na našom území, ako aj o možnostiach efektívnej adaptácie na jej dopady v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva SR. Ako prevádzková, vedecká ale aj vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je okrem monitoringu vybraných zložiek klimatického systému a poskytovania informácií aj rozvoj vzdelanosti a vedy v oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie a čistoty ovzdušia cítime zodpovednosť za stav tejto planéty. Rozhodli sme sa preto podporiť všeobecnú štrajkovú výzvu a prispieť k prebudeniu nielen študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých obyvateľov tejto krajiny. Klimatickú zmenu a jej prejavy už nie je možné spochybňovať ani podceňovať.

Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý svet nie len lokálne, ale aj globálne. Od počiatku priemyselnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu skleníkových plynov na úroveň, aká panovala na Zemi naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. A dokázali sme to urobiť veľmi rýchlo. Dokonca tak rýchlo, že v najbližších desaťročiach a storočiach hrozia nezvratné zmeny klímy na celej planéte. Aký veľký bude ich rozsah a v konečnom dôsledku aj smer bude závisieť predovšetkým od toho, ako v najbližších rokoch a desaťročiach vyriešime našu závislosť od fosílnych palív. Prejavy a dopady klimatickej zmeny, resp. globálneho otepľovania, sa dosť zásadne stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľmi rýchly regionálny vzostup teploty vzduchu je v jednotlivých regiónoch sprevádzaný rýchlymi zmenami ďalších meteorologických prvkov a ich charakteristík, predovšetkým poklesom zrážok (predovšetkým na juhu územia SR) a nárastom ich extrémnosti.

Veľkým problémom, a to nielen na Slovensku, je v posledných dvoch až troch desaťročiach nárast sucha a pokles dostupnosti vodných zdrojov. Fenomén klimatickej zmeny však neponíma len problematiku globálneho otepľovania, aridizácie krajiny či extrémnych prejavov počasia, vrátane povodní alebo dlhodobého sucha. Jeho súčasťou sú aj ekologické konzekvencie smerujúce k narušeniu stability pôvodných ekologických systémov (osobitne lesných komplexov) a poškodeniu krehkej rovnováhy v biologickej rozmanitosti infiltráciou nepôvodných organizmov s často inváznym potenciálom (vrátane patogénov a škodcov v poľnohospodárstve), ktoré zložitými interakciami ovplyvňujú zdravie človeka a ekonomiku krajiny.