Aktuality SHMÚ

23 OKT 2019

Ako sa stroje učia z dát bez pomoci učiteľa

SHMÚ | 23.10.2019 | ANALÝZA | JOZEF CSAPLÁR

Jedným z dôležitých predpokladov úspechu jedntlivca alebo skupiny ľudí v súčasnosti je odhadnutie skutočných trendov a príprava na ne. SHMÚ už v súčasnosti generuje a spracováva veľké množstvo dát, napríklad aj pre tvorbu predpovedí. 

Preto veľkým prísľubom z hľadiska zlepšenia spracovania údajov v neďalekej budúcnosti je využívanie čerstvých poznatkov z oblasti dátovej vedy. Na základe toho radi sprostredkovávame pozvánku pre stredoškolákov rozhodujúcich sa o svojom ďalšom štúdiu, ale nielen pre nich, na podujatie „Podvečer s dátovou vedou“, ktorý sa uskutoční 8.11.2019 v Bratislave v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Záujemcovia o toto podujatie nájdu podrobnosti na: https://www.facebook.com/events/2299059910355301/