SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

28 OKT 2019

Úspešná spolupráca s ECMWF

SHMÚ | 28.10.2019 | SPRÁVA | JOZEF CSAPLÁR

Slovensko (zastúpené prostredníctvom SHMÚ) je zatiaľ len spolupracujúcou krajinou Európskeho strediska pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF). Napriek tomu však dokáže prispievať k zlepšeniu predpovedného modelu ECMWF. 

Konkrétnym príkladom sú výsledky J. Vivodu, vedúceho Odboru numerické predpovedné modely a metódy na SHMÚ, ktorý počas dvojmesačnej stáže v sídle ECMWF (Reading, UK) overil a otestoval na celoplanetárnom modeli novú presnejšiu schému výpočtov vo vertikálnom smere. Tento typ výpočtov bol pôvodne vyvinutý pre lokálny model ALADIN. Hlavným vývojárom bol náš kolega, ale významne prispievala aj P. Smolíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v rámci spolupráce stredoeurópskych meteorologických služieb RC LACE. Táto spolupráca umožňuje mobilitu vedeckých pracovníkov a  vytvára krátkodobé vedecké medzinárodné tímy s rovnakou špecializáciou. Pri vývoji boli nápomocní aj pracovníci zo Španielska. Spomenutá nová schéma výpočtov vo vertikále prináša väčšiu presnosť numerických výpočtov i menšiu závislosť na počte vertikálnych hladín. Poskytuje rovnako dobré výsledky pre súčasnú hydrostatickú verziu modelu, ako aj pre nehydrostatickú verziu, ktorá umožňuje presnejší výpočet vertikálnych rýchlostí v atmosfére, a tým presnejšie popisuje konvektívne javy. Nezanedbateľné je aj zvýšenie efektivity výpočtov, nakoľko matematická implementácia novej schémy umožňuje použiť verziu modelu, ktorá je až o 30% rýchlejšia ako súčasná. Podrobnejšie informácie o práci a jej význame pre ECMWF môžete nájsť na:

https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2019/tests-numerical-scheme-developed-member-states-are-promising

prípadne v jesennom vydaní časopisu ECMWF dostupnom na:

https://www.ecmwf.int/en/elibrary/19263-newsletter-no-161-autumn-2019