SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

14 NOV 2019

Konferencia mladých odborníkov 2019

SHMÚ | 14.11.2019 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Slovenský hydrometeorologický ústav zorganizoval dnes Konferenciu mladých odborníkov. Ide o každoročné podujatie zamerané na prezentácie odborných tém ľudí do 35 rokov. Tento rok je to už 31. ročník pre hydrológov, 20. ročník pre meteorológov a klimatológov a 18. ročník pre mladých vodohospodárov.

 

Podľa slov Danice Leškovej, vedúcej odboru Hydrologické predpovede a výstrahy: „Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi. Tento rok sú práce mladých  hydrológov už tradične zamerané prevažne na extrémy hydrologického režimu, sucho a povodne. Mladí vodohospodári sa zaoberajú kvalitou vôd, návrhom vodohospodárskych stavieb a meteorológovia analýzou zrážok, teplôt, kvalitou ovzdušia a predpovedaním počasia.  Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové odborné informácie, vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové kontakty, ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a v profesionálnej kariére,“ dodala D. Lešková