SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

30 NOV 2020

26 krajín bude zdieľať svoje odborné znalosti s cieľom zlepšiť predpovede počasia

SHMÚ | 30.11.2020 | ANALÝZA | IVAN GARČÁR

V piatok, 27. novembra 2020, sa dvadsaťšesť národných meteorologických služieb (NMS) rozhodlo posilniť spoluprácu s cieľom zlepšiť krátkodobé predpovede počasia a poskytnúť kvalitnejšie služby pre verejnosť. Svet modernej meteorológie otvára novú stránku svojej histórie. Nastal čas prehĺbiť a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a zabezpečiť tým najlepšiu možnú podporu spoločenských činností a aktivít.

Európa má dlhoročnú tradíciu spolupráce v meteorológii: zabezpečujú ju meteorologické satelity prevádzkované konzorciom EUMETSAT, ďalšie pozorovania koordinované v rámci EUMETNET a globálne, strednodobé numerické predpovede počasia, ktoré tvorí Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF).

Na druhej strane, krátkodobé numerické predpovede počasia s vysokým priestorovým rozlíšením sú plne v kompetencií národných meteorologických služieb. Od 80. rokov 20. storočia preto národné služby spolupracujú v rámci niekoľkých regionálnych konzorcií.

Teraz sa tri z nich (ALADIN, LACE a HIRLAM) rozhodli uzavrieť väčšie partnerstvo, výsledkom ktorého bude jedinečná spolupráca 26 krajín Európy a severnej Afriky. Národné meteorologické služby budú naďalej spoločne rozvíjať metódy predpovede počasia, vyvíjať nové algoritmy aby čelili výzvam, ktoré so sebou prinášajú moderné paralelné počítačové systémy a masívne toky dát, všetko s cieľom presnejšej predpovede počasia.  Nové konzorcium dostalo názov ACCORD (A consortium for convection-scale modelling research and development - Konzorcium pre výskum a vývoj v oblasti modelovania v konvektívnej mierke).

Nové konzorcium bude úzko spolupracovať s EUMETSAT, EUMETNET a ECMWF. Bude naďalej podporovať ďalší  výskum a vývoj spoločného numerického systému predpovede počasia (NWP) . Rozšíri spoluprácu o nové komponenty komplexného predpovedného systému s kladie si cieľ zefektívniť jeho údržbu. Tvorba a šírenie operatívnych NWP predpovedí naďalej zostane v kompetencií národných služieb, ktoré budú lokálne, operatívne prevádzkovaný predpovedný systém pravidelne aktualizovať o novinky vyvinuté v spoločnom konzorciu. Spoločným úsilím sa tak urýchli skvalitňovanie  predpovede počasia.

Komunita NMS bude ďalej pokračovať v ochrane životov a majetku občanov a podpore verejného blahobytu. Vylepšené služby pomôžu zmierniť dopady poveternostných hrozieb na zdravie a majetok a poskytnú tiež podporu pri adaptácii na klimatickú zmenu.

Video si môžete pozrieť TU:

Členské štáty:

ALADIN (Alžírsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Maroko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko)

LACE (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) 

HIRLAM (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Írsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko)