SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

03 DEC 2020

November 2020 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 3.12.2020 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

November 2020 – Na väčšine územia teplotne normálny, vo vysokých polohách mimoriadne nadnormálny  a zrážkovo podnormálny.


Synoptická situácia

Počas mesiaca u nás prevládali anticyklonálne situácie.  Stred tlakovej výše sa často nachádzal priamo nad našou oblasťou alebo k nám tlaková výš zasahovala od východu až severovýchodu, respektíve od západu. Zároveň sa po veľkú časť mesiaca nachádzala nad severnou časťou Európy rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu.

Za takýchto synoptických podmienok prúdil najmä vo vyšších hladinách ovzdušia od západu aj do našej oblasti počas veľa dní teplý vzduch a pri zemi sa v inverznej vrstve nachádzal často relatívne chladný a vlhký vzduch. Preto bolo počas viacerých dní novembra v nižších polohách chladnejšie ako vo vyšších. Poveternostných frontov sme počas mesiaca veľa nepozorovali.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

November 2020 skončil ako celok na väčšine územia Slovenska teplotne normálny. Odchýlka teploty od normálu 1981-2010 dosiahla v nižších polohách väčšinou +0,5°C až +1,0°C.

Vo vysokých horských polohách bola situácia úplne iná a odchýlka priemernej mesačnej teploty od normálu bola na Chopku +3,8°C a na Lomnickom Štíte +4,0°C. Tu skončil mesiac ako celok teplotne mimoriadne nadnormálny.

Priemerná teplota mesiaca dosiahla v polohách do 400 m nad morom zväčša 3 až 6°C a v polohách 600 až 800 m nad morom zväčša 1,5 až 3°C.

Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola nameraná dňa 3.11. v obci Moravský Svätý Ján. Vtedy tu bolo 20,3°C. Absolútne najnižšia teplota v polohách do 1000 m nad morom bola nameraná dňa 26.11. v obci Vernár. Pozorovali tu -12,2°C. Stanica s najvyššou priemernou mesačnou teplotou: Žihárec +5,8°C. Stanica s najnižšou priemernou mesačnou teplotou (polohy do 1000 m nad morom): Stratená +0,3°C.
 

Atmosférické zrážky

Zrážok bolo v uplynulom mesiaci málo a preto skončil mesiac ako celok suchý, čiže zrážkovo podnormálny.  Ojedinele (napríklad Oravská Lesná a Telgárt) skončil mesiac ako celok zrážkovo silne podnormálny. Zväčša spadlo len 15 až 30 mm zrážok.

Vyššie úhrny sme pozorovali napríklad na staniciach Zuberec – 43,0 mm, na stanici Malý Javorník – 43,6 mm a na stanici Lomnický Štít – 50,6 mm. Úplne najnižšie úhrny boli namerané v Slavošovciach – 10,1 mm a v Kamenici nad Hronom 12,0 mm.
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 1.12.2020