SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

05 FEB 2021

Január 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 5.2.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Január 2021 – bol väčšinou teplotne normálny až nadnormálny (teplý) a zrážkovo zväčša normálny, na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku miestami však až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký).


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

V priebehu januára 2021 sme v Európe vo všeobecnosti pozorovali iné prevládajúce cirkulačné pomery ako tomu bolo v decembri 2020. Os výškovej brázdy nízkeho tlaku vzduchu sa presunula zo západnej do strednej Európy a v januári 2020 sa tak v našej oblasti častejšie striedali teplejšie vzduchové hmoty s tými chladnejšími. Dní s inverzným charakterom počasia tak bolo výrazne menej. Celkovo môžeme hovoriť o zápornej anomálii tlaku vzduchu v prízemnom tlakovom poli najmä nad strednou Európou a centrálnym Stredomorím, v hladine 500 hPa nad strednou a západnou Európou. Tomu zodpovedajú aj odchýlky teploty vzduchu v hladine 850 hPa, ktoré boli záporné v celej západnej, juhozápadnej a strednej Európe. V našej oblasti bola teplota vzduchu v tejto hladine len slabo pod dlhodobým priemerom 1981 – 2010.

Najvýraznejšie ochladenie sme zaznamenali v polovici druhej januárovej dekády. Dňa 16.1. sa nad Pobaltím prehĺbila podružná tlaková níž, ktorá sa postupne presunula nad Ukrajinu kde sa vyplnila. Po jej zadnej strane k nám od severu až severovýchodu prenikol kontinentálny arktický vzduch. Na prelome druhej a tretej januárovej dekády sa nad Britskými ostrovmi a Severným morom prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane k nám na začiatku tretej januárovej dekády prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Dňa 22.1. sme tak naopak zaznamenali najvýraznejšie oteplenie v mesiaci s najvyššou kladnou odchýlkou priemernej dennej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru (1981 – 2010).
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Január 2021 bol zväčša teplotne normálny, s výnimkou východnej polovice Podunajskej nížiny, juhu stredného a východného Slovenska, kde skončil prevažne ako nadnormálny (teplý). Vo vysokých horských polohách Tatier bol teplotne podnormálny. Na západnom Slovensku dosiahla odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 väčšinou hodnoty od +1,5 do +2,5 °C, na východnom Slovenska prevažne viac ako + 2,0 °C. V horských a vysokohorských polohách stredného Slovenska bola odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu väčšinou záporná (Chopok -1,9 °C, Lomnický štít -2,5 °C).

Priemerná mesačná teplota vzduchu za január 2021 dosiahla na juhu a juhozápade Slovenska hodnoty 1,0 až 2,0 °C, na ostatnom území (okrem niektorých kotlinových polôh a vysokohorských oblastí) bola väčšinou od -1,5 do 0,5 °C. Vo vysokohorských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier bol mesačný priemer januárovej teploty vzduchu rovný alebo nižší ako -10,0 °C.

Denné maximum teploty vzduchu dosiahlo v januári 2021 na západnom Slovensku miestami hodnoty aj vyššie ako 12 °C (napr. Kuchyňa a Bratislava-letisko 14,2 °C, Hurbanovo 13,0 °C), na juhu stredného a východného Slovenska bola najvyššia mesačná teplota vzduchu zväčša v intervale od 5,0 do 10,0 °C. Vôbec najvyššiu hodnotu dennej maximálnej teploty vzduchu sme zaznamenali dňa 22. 01. 2021 v Gabčíkove (14,3 °C). Na tejto meteorologickej stanici sme zaznamenali aj najvyššiu hodnotu mesačného priemeru denných maxím teploty vzduchu (2,1 °C).

Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 m nad morom bola nameraná dňa 18 .01. 2021 v obci Skalité, a to -25,0 °C. V priebehu januára 2021 sme zaznamenali dve výrazné teplotne nadnormálne periódy, a to v období od 2. do 6. 1., a neskôr na prelome druhej a tretej januárovej dekády, v dňoch od 19. do 23. 1., kedy sme zaznamenali aj najteplejší deň (22. 1.) v priebehu uplynulého mesiaca. V priebehu tohto obdobia dosiahli odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 na západnom Slovensku až takmer +10 °C.
 

Atmosférické zrážky

Január 2021 bol z hľadiska množstva atmosférických zrážok väčšinou normálny, miestami však bol silne až mimoriadne nadnormálny (veľmi až mimoriadne vlhký), predovšetkým na krajnom východe územia.  

Výdatnejšie celoplošné zrážky sa v nižších polohách vyskytli prevažne v priebehu prvej (2. – 6. 1.) a poslednej januárovej dekády (22. – 25. 1. a neskôr aj 29. 1.). Mesačný úhrn atmosférických zrážok za január 2021 dosiahol väčšinou hodnoty od 40 do 60 mm, na krajnom východe Slovenska to bolo aj viac ako 80 mm, a v horských a vysokohorských oblastiach stredného Slovenska aj viac ako 150 mm. Okrem vysokohorských polôh sme najviac zrážok zaznamenali v Remetských Hámroch 171,8 mm, Kolbasove 151,4 mm, Králikoch 147,7 mm, Zboji 137,6 mm, Kľaku 125 mm a v Motyčkách 121 mm. Naopak najmenej v Kamenici nad Hr. 21,3 mm, Boľkovciach 23,4 mm, Mužli 23,9 mm, Bušinciach 25,1 mm, a v Malackách 25,5 mm 

Súvislá snehová pokrývka sa v priebehu januára 2021 sporadicky vyskytovala už aj v nížinných oblastiach Slovenska, jej trvanie však bolo pomerne krátke, a to zvlášť na západnom Slovensku (prevažne od 12. do 19. 1.). Na východnom Slovensku, okrem vysokohorských polôh, sme výdatnejšie sneženie zaznamenali aj v dňoch 24. – 25., resp. 28. – 29. 1. 2021, kedy na niektorých meteorologických staniciach pribudlo aj viac ako 10 cm nového snehu za 24 hodín. Vo vysokohorskom prostredí odchádzalo v priebehu januára k postupnej kumulácii celkovej snehovej pokrývky, pričom napr. na Chopku dosiahla na konci januára výška celkovej snehovej pokrývky aj viac ako 200 cm (dňa 31. 1. 2021 to bolo 213 cm). 
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 5.2.2021.
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.1. - 31.1.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

Obr. 1: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v januári 2021 od normálu 1981-2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5 (ECMWF).