SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teplotyVietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

26 APR 2021

Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

HYDROLÓGIA | 26.4.2021 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, OHMPAV BB

Na deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnilo 24. stretnutie snehárov. Tradícia snehárskych stretnutí začala v roku 1996 na Chate pod Ďumbierom. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Podujatie v tomto roku organizovala Prírodovedecká fakulta UK v Prahe v spolupráci s ČHMÚ a zúčastnilo sa jej 43 účastníkov. Hoci virtuálne stretnutie prinieslo hojnú účasť, väčšina sa zhodla v názore, že osobné stretnutie to nenahradí.

V prostredí programu ZOOM sa stretli účastníci  z Česka a Slovenska reprezentujúci operatívnu hydrológiu, klimatológiu, ale najmä akademické prostredenie - vzdelávanie a výskum. Cez možnosť zdieľanej plochy bolo prezentovaných 8 príspevkov venovaných meraniu a modelovaniu charakteristík snehovej pokrývky, meteorologickým a hydrologickým analýzam s dôrazom na výskyt a rozloženie snehovej pokrývky, ale aj zmenám snehovej pokrývky v čase meniacej sa klímy.  

Výstupom zo stretnutia bude zborník prezentácií od jednotlivých autorov, publikovaný na stránke Ústavu hydrológie SAV (rovnako ako v minulých ročníkoch). Najbližšie stretnutie sa uskutoční budúci rok v českých Krkonošiach.