Aktuality SHMÚ

Hurbanovská meteorologická stanica získala ocenenie WMO

30.7.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Hurbanovská meteorologická stanica získala ocenenie WMO

Výkonný výbor Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) zaradil meteorologickú stanicu v Hurbanove medzi stanice so storočnou históriou pozorovania. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dostal okrem certifikátu aj vzor kovovej tabule, ktorá bude oznamovať verejnosti informáciu o príslušnosti hurbanovskej meteorologickej stanice k rodine jedinečných, storočných pozorovacích staníc.

Vo štvrtok (29.7. 2021) v Hurbanove pri oslave tohto jubilea odhalil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča spolu s generálnym riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom mosadznú tabuľu. Novinárom zároveň sprístupnili knihu – zviazané meteorologické výkazy, do ktorých v januári 1872 prvýkrát zapísali meteorologické údaje o teplote vzduchu, relatívnej vlhkosti, smere a rýchlosti vetra, oblačnosti a iných meteorologických charakteristík.

Obr. 1: Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča  (vpravo) a generálny riaditeľ SHMÚ Martin Benko počas príhovorov.

Obr. 2: Kniha - zviazané meteorologické výkazy z roku 1872 má pre klimatológov SHMÚ mimoridane vysokú hodnotu.  

Obr. 3: Záber na prvú stranu výkazu z januára v roku 1872

V súčasnosti je na svete takto uznaných 234 staníc, z toho v Európe vyše 100. Meteorologické pozorovania sú súčasťou osobitného kultúrneho a vedeckého dedičstva ľudstva. Sú jedinečným zdrojom informácií o variabilite klímy v minulosti a využívajú sa pri modelovaní budúcej klimatickej zmeny a jej dopadov na Slovensku. Tieto štúdie odborníci využívajú aj pri plnení záväzkov SR, vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o zmene klímy, Parížskeho dohovoru a ďalších dokumentov, ktoré sú úlohou súčasnej generácie pre udržanie kvalitného životného prostredia pre budúcnosť. Dopady zmeny klímy sú alarmujúce a znateľné v procese vysušovania krajiny, znižovaní biodiverzity, vĺn horúčav a častejšom výskyte extrémnych prejavov počasia. Okrem vedeckej hodnoty storočné pozorovacie stanice majú mimoriadny historický a kultúrny význam. Pripomínajú  predchádzajúcu éru a zrod modernej meteorológie.  Štátny  tajomník Michal  Kiča podčiarkol, že dlhodobé merania, ktoré siahajú až do 19. storočia, ako napríklad hurbanovské, sú veľmi cenné pre pochopenie prirodzenej variability podnebia. Adaptácia Slovenska na zmenu klímy sa podľa neho stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. „Jej cieľom je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch a na základe analýz zaviesť účinné opatrenia a zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike,“ zdôraznil.

Obr. 4: Graf znázorňujúci priemerné ročné teploty namerané v Hurbanove. Od roku 1872 do 1900 to bolo 9,4 stupňa Celzia a od roku 1991 do 2020 už 11,2 stupňa Celzia.

Podľa slov generálneho riaditeľa SHMÚ Martina Benka je dôležité zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť meraní. Stanice s pravidelnými meraniami dlhými sto a viac rokov môžu rozprávať jedinečný príbeh o našej nedávnej histórii podnebia. Sú tiež dôležité pre lepšie pochopenie a predpoveď klímy v budúcnosti. „Dnes je veľa z týchto historických záznamov ohrozených. Niektoré meracie stanice v mnohých krajinách boli zatvorené z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Ostatné boli presunuté na iné miesta. To sťažuje dlhodobé porovnanie údajov. Keď je stará pozorovacia stanica zatvorená, vedci stratia nenahraditeľný kúsok klimatickej skladačky,“ vysvetlil M. Benko.

Obr. 5: Slávnostné odhalenie tabule WMO.

Obr. 6: Text na mosadznej tabuľke.

Mechanizmus Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) na uznávanie staníc s dlhodobým pozorovaním je zameraný na zdôraznenie významu dlhodobých pozorovaní, ako aj na podporu trvalo udržateľného dodržiavania predpisov a pozorovacích metód, aby bolo možné pokračovať v generovaní vysoko kvalitných údajov. Hurbanovské observatórium má 150 rokov dlhé a neprerušované záznamy o meraniach. Založil ho v roku 1871 Dr. Mikuláš Konkoly-Thége a neskôr sa stalo ústrednou meteorologickou stanicou v Uhorsku. Položil tak základ pre budovanie siete meteorologických staníc aj na území dnešného Slovenska. Originály pozorovacích výkazov sa datujú od januára 1872. Umiestnené sú v archíve SHMÚ.

 Obr. 7: "Ak by sme brali do úvahy skutočnosť, že pracovník v Hurbanove musel minimálne trikrát denne prísť do ´meteorologickej záhradky´ odčítať údaje,  vyšlo by nám vyše 164-tisíc pozorovaní za takmer 150 rokov," uviedol M. Benko.

Viac informácií o histórii meteorologickej stanice v Hurbanove nájdete TU: