Aktuality SHMÚ

Dnes (17. júna) je Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu

17.6.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | MAROŠ TURŇA A PAVEL ŠŤASTNÝ
Dnes (17. júna) je Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu
Suchá patria medzi najväčšie hrozby pre trvalo udržateľný rozvoj. Je to najmä kvôli ich často pozvoľnému a nenápadnému nástupu a neskoršiemu neúprosnému prerastaniu od jednoduchého deficitu zrážok až po sociálno-ekonomické sucho s vážnymi globálnymi dôsledkami.

Téma sucha je v posledných rokoch stále častejšie predmetom diskusií,  najmä v spojitosti s klimatickou zmenou a adaptáciou ľudstva na túto zmenu. V niektorých oblastiach na planéte je problém s nedostatkom vody, načo nadväzuje aj problém s pestovaním plodín a chovom hospodárskych zvierat. Sucho sa nezriedka pretaví do neúrody, ktorá môže aj opakovane postihnúť rozľahlé územia. Následky – hladomor, migrácia obyvateľstva a sociálne nepokoje by pri veľkej intenzite a dlhom trvaní sucha nedali na seba dlho čakať.

V dôsledku otepľovania planéty, sa postupne zvyšuje výpar z pôdy, a tak sa suché oblasti rozširujú na čoraz väčšiu plochu.  Preto je dôležité zaoberať sa suchom nielen na regionálnej, ale aj na celosvetovej úrovni. Svetový deň boja proti dezertifikácii  (proces degradácie územia na púštnu, polopúštnu alebo podobne vyzerajúcu, na vodu chudobnú oblasť) a suchu je dňom, kedy si odborná, ale aj laická verejnosť pripomína, že sucho netreba podceňovať, naopak, treba sa mu venovať všetkými možnými formami medzinárodnej spolupráce. Preto aj tohtoročné heslo svetového dňa je: „Postavme sa spoločne proti suchu“. Takto sa zdôrazňuje potreba včasnej akcie, aby sa predišlo katastrofálnym následkom sucha pre ľudstvo a ekosystémy.