Aktuality SHMÚ

Podrobný prieskum škôd po tornáde na Morave 24.6.2021

24.6.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Podrobný prieskum škôd po tornáde na Morave 24.6.2021
Medzinárodný tím odborníkov vypracoval podrobnú analýzu škôd po extrémne ničivom tornáde na Morave 24.6.2021, na ktorej sa podieľalo aj SHMÚ. Tornádo malo na bežné európske pomery mimoriadne parametre nielen intenzitou, ale aj rozsahom cirkulácie.

V tesnej blízkosti slovenských hraníc prešla 24. júna 2021 supercela, ktorá na juhovýchodnú Moravu priniesla mimoriadne ničivé prejavy počasia. V meste Břeclav boli zaznamenané obrovské krúpy s priemerom až 10 cm. Pri postupe ďalej na severovýchod neďaleko tohto mesta vyprodukovala ničivé tornádo. To malo mimoriadne parametre aj vo svetovom meradle a spôsobilo obrovské škody v rozsiahlej oblasti. Medzinárodný tím odborníkov vyhodnotil spôsobené škody a podľa Medzinárodnej Fujitovej stupnice prispôsobenej európskym štandardom (IF-scale) ich podrobne klasifikoval na celej dráhe tornáda. V tomto článku uvádzame niekoľko vybraných výsledkov a príkladov vizualizácie, ďalšie možno nájsť v rozsiahlejšej 30-stranovej analýze, ktorá sumarizuje najdôležitejšie informácie o tornáde a podrobne popisuje jav a spôsobené škody v jednotlivých zasiahnutých oblastiach:

  Pozri analýzu

 

▲ Obr. 1: Mapa škôd s priradenou intenzitou tornáda podľa IF škály, v mape vyznačená šírka škôd IF0 a viac v km (čierny font) a IF2 a viac (červený font). V úvode mohla byť časť škôd zapríčinená aj horizontálnym prúdením (downburstom).

 

▲ Obr. 2: Základné parametre tornáda na Morave, 24.6.2021.
.

▲ Obr. 3a: Podrobná mapa škôd s priradenou intenzitou tornáda podľa IF škály, v mape vyznačené rezy s podrobnejšou identifikáciou škôd (príklad na obr. 3b, rez pretínajúci objekt 17).

 

▲ Obr. 3b: Príklad rezu, orientácia priečne na trajektóriu tornáda s podrobnou identifikáciou typu a závažnosti škôd podľa IF škály.

 

▲ Obr. 4: Medzinárodná Fujitova stupnica (IF-scale).


▲ Video: Chronologický zostrih videí očitých svedkov tornáda na Morave 24.6.2021.